Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

03 jun 2024

Retten i Glostrup

Dobbeltdrab i Taastrup - straffrihed som følge af nødværge

Dom afsagt: 3. juni 2024

En nu 19-årig ung mand, T, var tiltalt for om aftenen den 6. marts 2023 at have dræbt den 18-årige, A, med et knivstik i halsen og umiddelbart efter den 17-årige, B, med et knivstik i brystet, samt for at forsøge at dræbe en tredje ung mand, C, der var en af de fire andre tiltalte i sagen.

En nu 19-årig ung mand, T, var tiltalt for om aftenen den 6. marts 2023 at have dræbt den 18-årige, A, med et knivstik i halsen og umiddelbart efter den 17-årige, B, med et knivstik i brystet, samt for at forsøge at dræbe en tredje ung mand, C, der var en af de fire andre tiltalte i sagen. C blev snittet med kniven i benet. T var endvidere tiltalt for overtrædelse af knivloven ved at have været i besiddelse af kniven.

C og de tre andre tiltalte var tiltalt for i forening med de to afdøde at forsøge at udsætte T for grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1, da de indledningsvis løb efter T, og C og de tre andre var videre tiltalt for umiddelbart efter, at A var blevet stukket med en kniv i halsen, at have gennemført deres forehavende og udsat T for grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1.

Et enigt nævningeting lagde til grund, at C og de tre andre tiltalte den omhandlede aften sammen med de to afdøde ventede uden for City2 på T, da de var blevet klar over, at T var derinde og træne. Nævningetinget lagde videre til grund, at C og de tre andre tiltalte og de to afdøde løb efter og jagtede T for at konfrontere ham og udsætte ham for vold. Om baggrunden herfor lagde nævningetinget til grund, at C og de tre andre tiltalte og de to afdøde var en del af en lokal gruppe drenge, der kaldte sig selv for ”TSP-gruppen”, at de udviste en gruppeadfærd og var i konflikt med T, ligesom der siden sommeren 2022 havde været  episoder og konflikter mellem dem af voldelig og truende karakter.

Et enigt nævningeting lagde videre til grund, at T efter at være blevet jagtet stoppede op og trak sin kniv, da han ikke kunne løbe længere, hvorefter A kom frem imod ham. T stak herefter med en vis kraft kniven i halsen på A.

Nævningetinget har om forløbet efter det første knivstik lagt til grund, at der umiddelbart herefter opstod tumult mellem T på den ene side og B, C samt de tre andre tiltalte på den anden side, hvorved T kom ned at ligge, at B og C sparkede T, mens han lå ned, hvorefter T stak kniven i brystet på B, ligesom han fægtede omkring sig med kniven, hvor han ramte C med et snitsår i benet.

Både A og B, der var blevet ramt af knivstik i henholdsvis halsen og brystet, afgik umiddelbart efter ved døden. C fik en snitlæsion i benet.

Nævningetinget har fundet det bevist, at T havde det fornødne forsæt til at dræbe både A og B.

Et flertal af nævninger og dommere har fundet, at T handlede i nødværge, da han dræbte A og B. Flertallet har navnlig lagde vægt på den forudgående jagt, at T stod foran flere personer, hvoraf én havde en kniv, ligesom der blev indledt et angreb, da A indledningsvis løb frem mod T, ligesom at B blev stukket, mens B stod bøjet ind over T, der lå ned og blev angrebet.

Flertallet af nævninger og dommere fandt herefter T straffri for begge drab efter straffelovens § 13, der omhandler nødværge.

En nævning og en dommer fandt ikke, at T ved det første knivstik mod A handlede i nødværge, hvorfor mindretallet ikke fandt ham straffri efter straffelovens § 13.

En dommer fandt for så vidt angår det andet knivstik mod B, at T heller ikke der handlede i nødværge og afviste også i dette forhold straffrihed.

Efter stemmeflertallet er nævningetingets afgørelse, at T er straffri efter straffelovens § 13 for drabene på både A og B.

Et enigt nævningeting afviste at T skulle have forsøgt at dræbe C, der blev snittet af kniven i benet, men T blev fundet skyldig i grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1. I dette forhold var alle nævninger og dommere enige om, at T handlede i nødværge, idet han lå ned og blev sparket, da det skete. T var derfor straffri også i dette forhold.

T blev idømt fængsel i 7 dage for besiddelse af kniven.

C og de tre øvrige tiltalte blev hver idømt fængsel i 3 måneder, og en af de tre øvrige tiltalte blev desuden tildelt en advarsel om udvisning.

T modtog dommen, og C og de tre øvrige udbad betænkningstid vedrørende spørgsmålet om anke.