Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

13 jun 2024

Retten i Glostrup

Mand idømt forvaring for blandt andet voldtægt af tre kvinder.

Dom afsagt: 13. juni 2024

45-årig mand udsatte i perioden fra sommeren 2020 til januar 2023 tre kvinder, som han i perioden på skift havde forhold til, for blandt andet voldtægter og vold og for to af kvindernes vedkommende tillige frihedsberøvelse og trusler.

Sagsnummer: SS 11494/2023

Sagen kort fortalt

Den nu 45-årige mand havde på forskellige tidspunkter i perioden fra maj 2020 til januar 2023 på skift forhold til tre kvinder, der i dag er henholdsvis 42, 26 og 40 år gamle.

Manden var tiltalt for at have voldtaget alle tre kvinder, vold og trusler. Han var desuden tiltalt for at have frihedsberøvet to af kvinderne, og for psykisk vold mod én af kvinderne. Manden var også tiltalt for trusler mod en fjerde kvinde. Herudover var han tiltalt i en række mindre forhold.

Manden blev anholdt og varetægtsfængslet i februar 2023 på baggrund af en anmeldelse i maj 2022 fra den 26-årige kvinde om, at hun i januar 2022 i et hus i Herlev var blevet frihedsberøvet og voldtaget, ligesom hun havde været udsat for vold og trusler. I forbin- delse med efterforskningen fik politiet kendskab til de to andre kvinder, som fortalte om blandt andet seksuelle overgreb i henholdsvis juli 2020 i Vestsjælland og i januar 2023 i Rødovre.

Der har under sagen været afgivet forklaring af en række vidner, herunder de tre kvinder, familie og venner til kvinderne, og en af tiltaltes bekendte.

I retten forklarede de tre kvinder blandt andet, at deres forhold til manden var præget af hans voldsomme temperament og jalousi.

Manden nægtede sig skyldig i de forhold, der handlede om de tre kvinder, men forklarede blandt andet også, at det påvirkede hans adfærd, når han tog kokain.

Sagen er behandlet over otte retsdage ved et nævningeting i Retten i Glostrup.

Dommens resultat

Der var enighed om både skyldspørgsmålet og sanktionsfastsættelsen.

I forhold til skyldsspørgsmålet lagde retten navnlig vægt på de tre kvinders forklaringer.

I forhold til den 42-årige kvinde blev manden fundet skyldig i to voldtægter og én friheds- berøvelse i sommeren 2020 samt vold og trusler. Retten fandt det også bevist, at man- den i to år, fra sommeren 2020 til sommeren 2022, havde udsat kvinden for psykisk vold.

I forhold til den 26-årige kvinde blev manden fundet skyldig i to voldtægter og én friheds- berøvelse i januar 2022 samt grov vold og trusler. Han blev i forhold til samme kvinde frifundet for ét forhold af voldtægt i form af andet seksuelt forhold end samleje. I det forhold blev han i stedet dømt for blufærdighedskrænkelse.

I forhold til den 40-årige kvinde blev manden fundet skyldig i én voldtægt i januar 2023 og vold, men frifundet for trusler.

Manden blev efter oplysninger, som man fandt på hans telefon, fundet skyldig i forsøg på trusler mod en fjerde kvinde i februar 2023.

Herudover havde manden erkendt sig skyldig i en række mindre forhold, som han derfor også blev dømt for.

Manden blev i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand idømt forvaring.

Retten lagde i den forbindelse vægt på karakteren og grovheden af sagens forhold, op- lysningerne i den retspsykiatriske erklæring og Retslægerådets udtalelse i sagen, samt at manden tidligere havde fået lange fængselsstraffe for blandt andet voldtægt og vold.

De juridiske dommere bestemte, at manden også skal betale tortgodtgørelse til de tre kvinder i sagen.

Manden valgte at anke dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært for- mildelse.

Den 45-årige, der har været varetægtsfængslet i sagen siden februar 2023, skal være varetægtsfængslet under ankesagen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 13. juni 2024.