Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup

Hvis du skal møde i fogedretten, har du modtaget en indkaldelse i din e-Boks. I indkaldelsen står alle praktiske informationer som mødetidspunkt, retslokale m.m.

Fogedretten gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer ud, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten afholder også tvangsauktioner og kan foretage udlæg i ejendele eller værdi-er. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt på auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Åbningstider, telefon og mail

Åbningstider:

Fogedretten har begrænset telefontid. Telefonerne er åbne hver dag fra kl. 08.30 - 13.00.

Telefon: 43 23 15 00

Mail: foged.glo@domstol.dk

Frivilligt fremmøde i fogedretten

Frivilligt fremmøde i fogedretten

Åbningstiderne er alle hverdage fra kl. 9.00-11.30.

Indenfor dette tidsrum er det muligt for personer, hvor fogedretten har truffet beslutning om, at de kan fremstilles ved politiet, frivilligt at møde op og få behandlet deres sag. Derved undgår de at blive fremstillet af politiet.

En beslutning om fremstilling ved politiet bliver truffet, hvis en person ikke møder op, når pågældende er indkaldt til at møde i fogedretten.

Ved ankomst til Retten i Glostrup skal der rettes henvendelse til Informationen.

Udkørende fogedforretninger

Befordring af fogeden ved udkørende fogedforretninger

Retten i Glostrup har indgået aftale med Cabonline Danmark ApS, cvr. 15197382, vedrørende fogedens befordring i forbindelse med udkørende fo­ged­forretninger. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2023.

Der er tale om en fastprisaftale, således at prisen for befordring af fogeden udgør kr. 299. pr. sag. Cabonline Danmark ApS fakturer befordringsudgiften direkte overfor rekvirenten.

Såfremt rekvirenterne ikke senest kl. 9.00 hverdagen før fogedforretningen har meddelt fogedretten, at sagen tilbagekaldes, er Cabonline Danmark ApS berettiget til at kræve betaling.

Fogedretten vil inden kl. 15.00 dagen før fogedforretningen orientere rekvi­ren­terne om det omtrentlige tidspunkt for forretningens gennemførelse.

Fogedretten vil i lighed med eventuelt salær og retsafgift medtage udgiften til befordring i fogedbogen.

Mere info om sager i fogedretten

Alle øvrige oplysninger om, hvordan sager i fogedretten foregår og hvilke rettigheder og forpligtigelser man har, når man er indkaldt til møde i fogedretten, kan du læse om på den fælles side for Danmarks Domstole.

Gå til fællessitet for Danmarks Domstole

Udsættelsesforretninger

Københavns Vestegns Politi har indgået aftale med Flyttefirmaet Gundermann’s EFTF. A/S, cvr. 29419760, om, at flyttefirmaet i udsættelsesforretninger på vegne af politiet vurderer, om bohavet har værdi eller om det er værdiløst. Flyttefirmaet skal således vurdere bohavet inden det pakkes ned, og skal endvidere for politiets regning håndtere bohavet, når det på rekvirentens regning er ”anbragt på fortovet”.

Det er rekvirenterne, der skal orientere Flyttefirmaet Gundermann’s EFTF. A/S, cvr. 29419760, om en planlagt udsættelsesforretning.

Sidst opdateret: 27. oktober 2023