Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

22 dec 2021

Retten i Helsingør

3 års fængsel for moms- og skatteunddragelse

Retten i Helsingør har den 22. december 2021 afsagt dom i en tilståelsessag mod 2 indehavere af et nord-sjællandsk revisions- og bogføringsfirma, der over en periode på små 10 år havde udført og medvirket til moms- og skatteunddragelse for omkring 30 mio. kr.

De blev begge straffet med fængsel i 3 år. De blev desuden dømt til at betale store tillægsbøder og erstatning til Skat, ligesom de begge for en periode på 5 år blev frakendt retten til at drive godkendt revisionsvirksomhed og til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

De to tiltalte drev sammen et revisions- og bogføringsfirma. De forklarede, at de i forbindelse med, at en af dem var klar til at gå på pension, havde besluttet sig for at rydde op og henvende sig til Skat. De modtog en indkaldelse fra Skat til kontrol af moms i firmaet, hvorefter de kontaktede en advokat og sammen rettede henvendelse til Skat. De foretog efter aftale med Skat selv beregningerne af de unddragne beløb.

De tiltalte tilstod at have afgivet urigtige oplysninger omkring egen virksomhed, hvor der var begået moms- og skatteunddragelse. De tilstod desuden, at de sammen med 3 af firmaets kunder havde indgået aftale om udstedelse af fiktive fakturaer. De udstedte fx en faktura til en kunde på en bistand, der ikke blev ydet. Kunden betalte fakturabeløbet. Momsandelen tog de tiltalte. De beholdt desuden 10 % af fakturabeløbet. De resterende 90 % af fakturabeløbet tilbagebetalte de til kunden, nogle gange via bank, andre gange i kontanter og i nogle tilfælde ved at betale regninger for kunden. Hos kunderne blev de fiktive fakturaer anvendt for at reducere deres moms- og skattebetaling.   

Sagen omfattede 34 forhold. De tiltalte erkendte sig fuldt ud skyldige i de forhold, der vedrørte dem. Beløbsmæssigt drejede det sig om moms- og skatteunddragelse, herunder ved at medvirke til unddragelse hos de nævnte 3 kunder, for i alt omkring 30 mio. kr.

De tiltalte har nu 14 dage til at afgøre, om de vil anke dommen til Østre Landsret.

Rettens sagsnr. 3479/2021