Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne.

Sager om familieforhold holdes altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset.

Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Kontakt Lis Bjærre eller Anna Gravers i Strafferetten på telefon 9968 4069 eller på ret.hel@domstol.dk.

Forberedelse for skole- og gymnasieelever

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Danmarks Domstole har lavet læringsunivers, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuiverset hedder Kend din ret og er gratis. Materialet er opdelt i to versioner. En der henvender sig til folkeskolernes 8.-9. klasser, og en der henvender sig til gymnasieklasser.

Gå til Kend din ret

Undervisningsforløb for gymnasieklasser

Retten i Helsingør tilbyder et begrænset antal undervisningsforløb til samfundsfag i gymnasiet.

Undervisningsforløbet om retssystemet og kriminalitet strækker sig over ti moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og aktiv læring, hvor lærere og elever kan møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

I læringsuniverset Kend din ret kan man som lærer læse mere og hente vejledning og materiale til undervisningen.
Gå til kenddinret.dk

Hvis I vil høre om muligheden for et undervisningsforløb med Retten i Helsingør, skal I kontakte Valborg Top på mail-adressen vt@domstol.dk med oplysning om, hvornår I kunne tænke jer at gennemføre ’Retssystemet og kriminalitet’.

Rundvisning i Retten i Helsingør

Hvis man ønsker en rundvisning i retten, kan man kontakte Valborg Top. Der er plads til 25 deltagere på hver rundvisning.

Du kan skrive til vt@domstol.dk 

Erhvervspraktik i retten

Grundet COVID-19 (Corona) tager retten ikke imod erhvervspraktikanter indtil videre.

Sidst opdateret: 18. december 2020