Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Helsingør.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og e-mailadresser til alle rettens afdelinger

Civil- og Familieretten
Tlf.: 9968 4159
Mail: ret.hel@domstol.dk

Fogedretten 
Tlf.: 9968 4079
Mail: foged.hel@domstol.dk

Omstilling 
Tlf.: 9968 4049
Mailhelsingor@domstol.dk

Skifteretten
Tlf.: 9968 4099
Mailskifte.hel@domstol.dk

Strafferetten
Tlf.: 9968 4069
Mailret.hel@domstol.dk

VIGTIGT! Når du skal i kontakt med retten om en sag, skal du have sagens nummer klar, når du henvender dig. 

Sagens nummer står i rettens brev og starter med:

AS - hvis det er en tvangsauktion
BS - hvis det er en civil sag
FS - hvis det er en fogedsag
SKS - hvis det er en skiftesag
SS - hvis det er en straffesag

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver for syg til at møde op i retten, skal du straks kontakte den afdeling, som har indkaldt dig.

Du kan finde kontaktoplysninger til rettens afdelinger længere oppe på denne side.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

 

Om lægeerklæring/lægeattest

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeattest.
Gå til lægeattest

Du skal selv medbringe blanketten til din læge. Du kan forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

For at retten kan hjælpe dig, skal du oplyse sagsnummeret, når du kontakter os.

Du kan skrive eller ringe direkte til den afdeling, som behandler sagen.

Alle kontaktoplysninger finder du her på siden under "Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger". 

Hvis du vil skrive et brev er vores postadresse:

Retten i Helsingør
Prøvestensvej 50
3000 Helsingør

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten, kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om besøg i Retten i Helsingør

Du skal kontakte Lis Bjærre eller Anna Gravers for at aftale et besøg.
Mail: ret.hel@domstol.dk

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.
Gå til vejledninger om minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar i vejledningsmaterialet, kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles.

Kontaktoplysninger for journalister

Pressekontakter ved Retten i Helsingør

Mange journalister kontakter Retten i Helsingør, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem, en specifik sag eller en dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktperson

Retten i Helsingør har som alle andre byretter en pressekontaktperson.

Har du spørgsmål vedrørende rettens afgørelser eller om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktperson:

Retspræsident Henrik Johnsen
Tlf.: 9968 4049
Direkte tlf.: 9968 4010
Mail: hj@domstol.dk

Se den samlede liste over alle pressekontaktdommere i Danmarsk Domstole længere nede på siden under "Pressekontakt for Danmarks Domstole".

Administrations- og sekretariatschef

Spørgsmål om rettens forhold, statistikker over sagsantal og lignende, kan rettes til administrations- og sekretariatschef:

Valborg Top
Tlf.: 9968 4049
Mail: vt@domstol.dk

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til Strafferetten: 

Som journalist har du mulighed for at modtage en mail om kommende grundlovsforhør.

Hvis du er interesseret i dette skal du henvende dig til Lis Bjærre

Tlf.: 9968 4065
Mail: lisbj@domstol.dk  

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til strafferetten.
Mail: ret.hel@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt i Danmarks Domstoles fælles information om aktindsigt.
Gå til Danmarks Domstoles fælles hjemmeside

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Se mere bestilling af og betaling for udskrift af dokumenter på siden "Praktiske forhold", hvor du også finder bankoplysninger.
Gå til Praktiske forhold

Pressekontakt for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister.

Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter m.m.

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 01. oktober 2021