Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

16 dec 2022

Retten i Helsingør

Dom afsagt i nævningesag 16.12.2022

Dom afsagt: 16. december 2022

En 23-årig mand er fredag den 16. december 2022 af et enigt nævningeting blevet frifundet for at have dræbt sin mor.

Manden, der erkendte, at han den 25. oktober 2021 i familiens sommerhus i Tisvildeleje tilføjede sin mor to dræbende knivstik, havde påstået frifindelse og påberåbt sig nødværge. Retten fandt, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at moderen efter to forudgående konfrontationer, hvor hun havde truet sønnen med en kniv, havde forladt sommerhuset men var vendt tilbage og havde overrasket sønnen og forskrækket ham ved at fare frem imod ham med råb og trusler. Retten fandt, at det var uklart, om moderen også denne gang var bevæbnet med kniv, men sønnen måtte antages at have opfattet situationen på den måde, at dette var tilfældet, og at han derfor var i overhængende livsfare. Da obduktionen viste, at moderen var blevet tilføjet i alt seks stik- og snitlæsioner, og da de dræbende knivstik var tilføjet moderen i ryggen, fandt retten, at sønnen havde overskrevet grænserne for lovligt nødværge. Sønnens angreb var imidlertid rimeligt begrundet i den ved moderens udfald mod ham fremkaldte skræk og ophidselse, og angrebet var derfor straffrit efter straffelovens § 13, stk. 2.