Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

07 dec 2022

Retten i Helsingør

To 15-årige dømt

Dom afsagt: 6. december 2022

To 15-årige dømt for vold og tvang mod jævnaldrende dreng ved Kronborg

Politiet modtog sammen med en video en anonym anmeldelse om vold. På videoen, der blev vist i retten, kunne man se, at en gruppe unge – formentlig den 9. september 2022 nede omkring Kronborg - stillede sig rundt om en 15-årig dreng, der fremstod bange og presset i situationen. De pressede ham til at sætte sig på knæ og kysse deres sko. Han blev sparket i ansigtet i forbindelse med, at han sad ned. Han blev herefter holdt fast af en af de tiltalte, mens den anden tiltalte gav ham en lussing. Flere af personerne tvang drengene til at sige, at både han og hans mor er en luder. Foruden de to tiltalte var der yderligere 5-6 personer til stede fra deres gruppe. Der var også personer til stede fra den forurettede drengs vennegruppe.

En enig domsmandsret lagde til grund, at begge de tiltalte var en aktiv del af den gruppe, der udøvede volden og tvangen over for den forurettede dreng. Der var ikke noget af det skete, der gik ud over, hvad de kunne forvente i situationen. Derfor var de begge skyldige også i det, de ikke selv havde taget aktiv del i.

Den ene af de tiltalte blev desuden fundet skyldig i at have brugsstjålet en knallert.

Begge de tiltalte blev straffet med fængsel i 40 dage. Straffen blev gjort betinget på vilkår af, at de ikke begår nyt strafbart forhold i en prøvetid på 2 år, og at de begge efterkommer en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

De tiltalte bliver herefter indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet. Møderne afholdes i byretten. Nævnet består af en dommer, et kommunalt ansat medlem og en medarbejder fra politiet. Nævnet kan træffe afgørelse om, at unge i alderen 10-17 år skal deltage i indsatser med den formål at forebygge kriminalitet.

De tiltalte har 14 dage til at afgøre, om de vil anke dommen til Østre Landsret.

Dommen blev afsagt den 6. december 2022 under sagsnr. 4409/2022.