Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

21 maj 2024

Retten i Helsingør

Frifindelse for bl.a. psykisk vold og flere tilfælde af voldtægt.

En 35-årig mand er frifundet for psykisk vold og voldtægt i et længerevarende samliv og for voldtægt overfor en anden tidligere kæreste. Sagsnummer: [10-3891/2023]

Sagen kort fortalt

Manden var tiltalt for voldtægt overfor to tidligere kærester. Det ene kæresteforhold havde varet fra 2011 til 2016 med et halvt års pause undervejs, og det andet forhold havde varet fra 2016 til 2020. Manden var tiltalt for adskillige tilfælde af voldtægt af kæresterne hver især fra et halvt år ind i forholdet, til samlivet ophørte. Manden var ligeledes tiltalt for blandt andet vold, psykisk vold og frihedsberøvelse overfor den seneste af de to kærester.

Manden nægtede sig skyldig i alle forhold af vold, psykisk vold og voldtægt men erkendte at have stjålet en pung og bælte fra den ene ekskæreste.

Dommens resultat

Retten fandt det ikke bevist, at manden havde gjort sig skyldig i psykisk vold, fysisk vold, voldtægt og frihedsberøvelse.

Retten fandt det alene bevist, at han i et konkret tilfælde havde truet den ene eks- kæreste, at han havde stjålet en pung og et bælte fra hende, og at han havde sat en GPS-tracker på en bil tilhørende en veninde til en af de tidligere kærester.

Retten lagde vægt på, at der ikke var påvist omstændigheder, der i tilstrækkelig grad kunne støtte de forklaringer, mandens ekskærester gav i retten.

Sagen var en nævningesag og nævningetinget var i det væsentlige enige om skyldsspørgsmålet i de enkelte forhold.

Straffen blev fastsat som en tillægsstraf til fængsel i 20 dage. Nævningetinget lagde vægt på karakteren af de forhold, manden blev fundet skyldig i og på den tid, der var forløbet siden forholdene fandt sted.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Helsingør den 21. maj 2024.