Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

10 jun 2024

Retten i Helsingør

Domfældelse i sag om to sprængninger af en pengeautomat i Humlebæk i 2023

Dom afsagt: 6. juni 2024

To mænd på henholdsvis 45 og 46 år er fundet skyldige i spræng-ninger af Nordeas pengeautomat i Humlebæk i januar og februar 2023. Sagsnummer: 1-3344/2023

Sagen kort fortalt

Nordeas pengeautomat i Humlebæk Centeret var udsat for en sprængning om natten til den 24. januar 2023. Igen om natten til den 22. februar 2023 var automaten udsat for en sprængning. Det lykkedes dog ikke ved nogen af episoderne at bryde automaten op.

To mænd på henholdsvis 45 og 46 år var tiltalt for sammen med andre at have planlagt og udført sprængningerne. De var i den forbindelse tiltalt for besiddelse af eksplosiv­stoffer og forsøg på særlig groft tyveri. Den 46-årige var tillige tiltalt for besiddelse af 1 kg dynamit på et senere tidspunkt og for at være rejst ind i Danmark, selv om han var udvist med indrejseforbud for bestandig.

De tiltalte nægtede sig skyldige, dog erkendte den 46-årige ulovlig indrejse i Danmark.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte var skyldige i overensstemmelse med tiltalen, idet der for den 46-årige dog udelukkende var tale om deltagelse i planlægning og ikke i udførelsen af sprængningerne. Den 46-årige blev også fundet skyldig i besiddelse af dynamit og ulovlig indrejse i Danmark.

Straffen for den 45-årige blev fastsat til fængsel i 5 år. Retten lagde vægt på sagens karakter og omfang og at der var tale om to forhold.
Straffen blev for den 46-årige fastsat til fængsel i 6 år og 6 måneder. Retten lagde ud over sagens karakter og omfang, og at der var tale om to forhold, vægt på, at han ved anholdelsen var i besiddelse af 1 kg dynamit, og at han var indrejst til Danmark i strid med et indrejseforbud for bestandig. Den 46-årige blev på ny udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

De tiltalte blev pålagt at betale erstatning med ca. 480.000 og tillige pålagt at betale forsvarersalærer med i alt henholdsvis ca. 115.000 kr. + moms og ca. 157.000 kr. + moms.

Sagen var anlagt som en nævningesag, men blev behandlet af en domsmandsret, idet de tiltalte havde fravalgt nævningesagsbehandling. Dommeren og domsmændene var enige om afgørelsen.

Den 45-årige vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes

Den 46-årige valgte at anke dommen til frifindelse for den del, der ikke er erkendt, subsidiært til nedsættelse af straffen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Helsingør den 6. juni 2024.