Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

En notar er en person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter. Oftest drejer notarforretningen sig om testamenter. Her kan du læse om notarens opgaver, og hvad du skal huske at medbringe

Tidsbestilling

Hos Retten i Helsingør skal du bestille tid for at komme til notaren. Du kan bestille og aflyse en allerede booket tid i vores online-kalender ved at følge linket til højre. 

Der er mange, som gerne vil til notaren, så bestil derfor i god tid. Bliver du forhindret i at møde, bedes du aflyse din tid, så en anden kan få glæde af den.

Har du ikke mulighed for at bestille tid online, kan du også ringe til retten og bestille en tid.

 

Hvorfor notarpåtegning

Ved et notarpåtegnet testamente opnår man følgende sikkerhed:

Testamentet forsynes med en notarpåtegning, hvori underskriftens ægthed samt underskrifthaverens fornuftsmæssige tilstand er bekræftet, en kopi af testamentet bliver opbevaret ved den ret, hvor man har underskrevet for notaren, så man altid kan finde det igen, og notaren indberetter til Personbogen (et landsdækkende register), at man har oprettet testamente, og hvor kopien af testamentet opbevares.

Således er man sikret, at det nemt kan undersøges, om man har oprettet testamente, og sikret, at det nemt kan findes frem, f.eks. efter dødsfald.

Testamenter

Notaren har et kort møde med den person, der ønsker at underskrive testamentet. Notaren skal ikke godkende indholdet af testamentet. Notaren skal sikre sig den pågældens identitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette et testamente.

Husk at medbringe:

 • Det originale dokument, der skal underskrives. Det må ikke være underskrevet hjemmefra.
 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.
 • En kopi af testamentet. Der skal udfyldes en forside, som kan hentes her. Af hensyn til læsbarheden anbefales det, at blanketten udfyldes på maskine eller pc.
 • Dankort eller kontanter til betaling af retsafgift, (retten tager også Mobilpay).

 

Bekræftelse af kopier

Har du brug for at få bekræftet en kopi, skal du medbringe det originale dokument. Notaren kan bekræfte en kopi af et originalt dokument, hvis notaren vurderer, at dokumentet er originalt.

Notaren kan som udgangspunkt ikke vurdere, om digitale dokumenter er originale. 

Dokumenter udstedt af offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner kan notaren som udgangspunkt ikke bekræfte, uden at dokumentet først er legaliseret af Udenrigsministeriet.

Notaren kan ikke vurdere, om udenlandske dokumenter er originale. Der henvises til den udstedende instans eller landets ambassade.

 

 

Det skal du gøre ved fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglsyningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens hjemmeside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation (fx pas eller kørekort).

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Gå til Familieretshuset.dk

Det koster 300 kr. pr. fremtidsfuldmagt, som notaren skal påtegne.

Udkørende notarforretning

Det er muligt for notaren at møde op udenfor retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overværelse af åbningen af en bankboks.

Du kan ikke bestille tid til lodtrækninger og boksåbninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til faelles.hel@domstol.dk

Du kan kontakte Retten i Helsingør telefonisk på 9968 4049, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Hvis notaren skal komme til dig, skal du betale for notarens transport. 

Det skal du gøre ved en lodtrækning

Notarens medvirken til en lodtrækning er kun nødvendig, hvis den samlede salgssum overstiger 20.000 kr.

Alle lodtrækninger sendes til udtrækning ved Tinglysningsretten i Hobro, fordi Retten i Helsingør ikke selv råder over et elektronisk lodtrækningsprogram.

Derfor skal du sende anmodning om lodtrækning til retten, senest 3 uger inden du skal bruge resultatet. Af din anmodning skal fremgå, hvornår du skal bruge resultatet, og du skal bl.a. vedlægge:

 • en kopi af spillemyndighedens tilladelse
 • et prøveeksemplar af lodsedlen
 • oplysninger om laveste samt højeste lodseddel nummer
 • oplysning om, hvor mange gevinster der skal trækkes

Anmodning om lodtrækninger sendes pr. mail til faelles.hel@domstol.dk

En lodtrækning koster 500 kr. og foretages i rettens åbningstid.

 

Det skal du gøre ved en boksåbning

Ved boksåbning skal du kontakte retten på faelles.hel@domstol.dk

Mailen skal indeholde:

 • Lejekontrakt på boksen
 • Oplysninger om boksnumre
 • Rykkerbreve m.v.  
 • Forretningsbetingelser for boksleje

Særligt for virksomheder

Fuldmagter og andre dokumenter
Dokumenter, som skal bruges i udlandet, skal ofte underskrives for notaren. Notarpåtegninger til udlandet kan laves på engelsk, tysk, fransk og spansk.
Læs mere om notarforretninger på baggrund af underskriftsprøve her

Husk at medbringe:

Legitimation med billede og retsafgift.
Tegningsudskrift fra CVR må ikke være ældre end 1 måned.

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

 • Testamente: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Bekræftelse af kopi: 150 kr. pr. kopi
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Protest af en veksel 300 kr.
 • Lodtrækning: 500 kr. pr. påbegyndt time
 • Åbning af bankboks 300 kr. + transport
 • Udkørende notarforretning 300 kr. + transport (prisen på transport kan du få oplyst af den notar, som skal komme ud)

Sidst opdateret: 30. marts 2022