Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citater fra Årsberetning 2018

"I 2018 afsluttede vi i alt 19.376 sager. I forhold til året før er der sket en pæn stigning på 5,6 % i sagsantallet. Igen i år en lidt større stigning end på landsplan, hvor sagsantallet steg med 4,2 %. Sagsantallet ved retten er det højeste i den seneste 5-årige periode."

"Rettens produktivitet er igen steget. Efter et forventeligt fald i 2016 på grund af arbejdet med ny retsbygning og flytning ligger vores samlede produktivitet på landsgennemsnittet og er en ganske lille
smule højere i 2018 end i 2017. Kontorpersonalets produktivitet ligger betydelig over landsgennemsnittet og er tilmed steget fra 2017 til 2018."

"Der var en betydelig stigning i notarsagerne i 2018. Fra tidligere år med 1.100 til 1.300 sager om året, var der i 2018 i alt 1.915 sager med testamenter eller notarens bevidnelse af underskrift på dokumenter i øvrigt. Stigningen skyldes bl.a., at vi fra midten af 2017 fik et nyt produkt, som har været meget efterspurgt, nemlig muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt."

 

Sidst opdateret: 20. februar 2020