Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

03 nov 2022

Retten i Hjørring

Dom i nævningesag om forsøg på manddrab ved knivstik på værtshus i Sindal

Dom afsagt: 3. november 2022

Sagsnr. JEA-1548/2022

Retten i Hjørring har den 3. november 2022 afsagt dom i en nævningesag, hvor en 40-årig mand var tiltalt for blandt andet forsøg på manddrab ved natten til den 5. marts 2022 at have stukket en 50-årig mand i maven med en kniv, hvorved forurettede kom i livsfare, samt grov vold over for en yngre kvinde, som sad i baren ved siden af forurettede og pådrog sig et snitsår i armen i forbindelse med knivstikket.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig og anført, at han ikke havde forsæt til hverken forsøg på manddrab eller vold over for forurettede og heller ikke til at have ramt kvinden.

Et flertal i nævningetinget fandt tiltalte skyldig i de beskrevne hovedforhold. Et mindretal fandt, at tiltalte alene havde gjort sig skyldig i grov vold over for den 50-årige mand, og at tiltalte skulle frifindes angående snitsåret på kvinden, da det var påført hende ved et uheld.

Tiltalte blev idømt en straf på fængsel i 6 år 6 måneder. Et mindretal ville fastsætte straffen til fængsel i 6 år.

Tiltalte tog betænkningstid angående anke af dommen.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til Retten i Hjørring, tlf. 99 68 56 40.

Udskrift af dommen kan bestilles på mail til ret.hjo@domstol.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet kan overføres til rettens bankkonto nr. 0216-4069136540 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.