Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

Retten i Hjørring

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Hjørring.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnumre og mailadresser til alle rettens afdelinger

Skifteretten
Tlf.: 9968 5630
Mail: skifte.hjo@domstol.dk

Fogedretten
Tlf.: 9968 5620 
Mail: foged.hjo@domstol.dk

Familieretten
Tlf.: 9968 5640 
Mail: familie.hjo@domstol.dk

Straffesager
Tlf.: 9968 5640 
Mail: ret.hjo@domstol.dk

Civile sager
Tlf.: 9968 5640  
Mail: ret.hjo@domstol.dk

Administration og webredaktion
Mail: adm.hjo@domstol.dk

Fremsendelse af nye sager

Stævninger skal indgives på www.minretssag.dk.

Konkursbegæringer bedes sendt til skifterettens mail: skifte.hjo@domstol.dk 

Betalingspåkrav og nye fogedsager bedes sendt til rettens hovedmail: hjorring@domstol.dk

Øvrige nye sager bedes sendt til rettens hovedmail: hjorring@domstol.dk 

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.

Gå til lægeerklæring

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette, når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du øverst her på siden. 

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Hjørring følgende postadresse:

Retten i Hjørring
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om besøg i Retten i Hjørring 

Kontakt retsbetjent Arne Tvede Larsen for at aftale et besøg i Retten i Hjørring.
Mail: al@domstol.dk
Tlf.: 4193 1672

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Jeg vil gerne klage. Hvem skal jeg klage til?

Du kan som hovedregel klage over alle afgørelser, der er truffet af byretten. Det gælder både civile sager, straffesager, skiftesager, fogedsager og familieretlige sager.

Du kan også klage over adfærd udvist af dommere og andre domstolsjurister/aktører i retten.

Der gælder særlige frister for, hvornår du kan klage. Hvis du klager efter udløbet af fristerne, vil du som udgangspunkt ikke kunne få behandlet din klage.

Læs mere om dine klagemuligheder på den fælles side for Danmarks Domstole

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Hjørring

Mange journalister kontakter Retten i Hjørring, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer

Retten i Hjørring har som alle andre byretter en pressekontaktdommer.

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer:

Mette Fuglsang Mortensen
Tlf: 9968 5600
Mail: memo@domstol.dk


Gå til den samlede liste over pressekontaktdommere i Danmarks Domstol

Retspræsident

Spørgsmål der vedrører retslister og mail-service kan rettes til retspræsident:

Mette Fuglsang Mortensen
Tlf.: 9968 5600
Mail: memo@domstol.dk

Det er også retspræsidenten, der besvarer spørgsmål om civile sager og straffesager, fx om strafniveau, bevisvurderinger og retssagers behandling.

Administrationschef

Spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagsantal og lignende, kan rettes til administrationschef:

Mette Kronborg Jensen
Tlf.: 9968 5600 
Mail: mkj@domstol.dk

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retsafdelingen: 
Som journalist har du mulighed for at modtage en mail om kommende grundlovsforhør.
Hvis du er interesseret i dette skal du henvende dig til afdelingsleder:

Maria M. K. Nielsen
Tlf.: 9968 5600
Mail: mmkj@domstol.dk

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til hjorring@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt på fællessitet for Danmarks Domstole  

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til  at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Gå til Praktiske forhold og læs mere om bestilling af udskrifter og betaling

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 21. juli 2023