Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

Retten i Hjørring

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Hjørring. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Hvis du har spørgsmål, inden du reserverer et besøg, kan retten kontaktes på adm.hjo@domstol.dk

Forberedelse for folkeskolen, gymnasier og erhvervsskoler

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers "Kend din ret", der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. - 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kend din ret

Undervisningsforløb for gymnasieklasser

Retten i Hjørring tilbyder et begrænset antal undervisningsforløb til samfundsfag i gymnasiet.

Undervisningsforløbet om retssystemet og kriminalitet strækker sig over ti moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og aktiv læring, hvor lærere og elever kan møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

I læringsuniverset Kend din ret kan man som lærer læse mere og hente vejledning og materiale til undervisningen.
Gå til Kend din ret

Hvis I vil høre om muligheden for et undervisningsforløb med Retten i Hjørring, skal I kontakte retspræsident Mette Fuglsang Mortensen.
Mailadresse: memo@domstol.dk
Tlf. 9968 5600.

Rundvisning i Retten i Hjørring

Retten i Hjørring tilbyder af og til rundvisning i retten. Der er p.t. ingen planlagte rundvisninger. Når der er, vil datoer og tidspunkter fremgå her på siden. Der er plads til 25 deltagere på hver rundvisning, og alle er velkomne.

Hvis du/I  ønsker at deltage i en rundvisning, skal du/I skrive til retsbetjent Arne Tvede Larsen med besked om datoen og antallet af deltagere.
Mailadresse: al@domstol.dk

Praktisk om besøg i retten

I Retten i Hjørring kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.

Du kan læse mere om ordensreglement og praktiske forhold ved Retten i Hjørring her

Erhvervspraktik i retten

Det er muligt at komme i erhvervspraktik ved Retten i Hjørring. Kontakt Lene Holm Christiansen fra administrationen på mail adm.hjo@domstol.dk 

Besøg retten med en klasse

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Hvis du ønsker at komme med en skoleklasse eller en større gruppe, bør du træffe aftale med retten på forhånd.

For at komme på besøg skal denne blanket udfyldes.

Retsmøder kan blive aflyst med kort varsel. Hvis du har lavet en aftale med retten, vil du få besked, hvis retsmødet bliver aflyst, og vi kan tage en snak om, hvad vi kan gøre i stedet.

Hvis du har spørgsmål, inden du reserverer et besøg, kan retten kontaktes på adm.hjo@domstol.dk 

Ved ankomsten bliver I normalt vist til rette af rettens personale, og efter retsmødet kan der stilles spørgsmål til dommeren, anklageren og/eller forsvareren, så I kan få forklaring på ting, der er foregået under retsmødet. I kan også spørge om mere generelle forhold.  Dog kan der somme tider være så travlt i retten, at der ikke bliver tid til denne service.

Sidst opdateret: 24. maj 2024