Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

19 dec 2022

Retten i Hjørring

Dom i nævningesag: Fængsel i 5 år

Dom afsagt: 19. december 2022

En 24-årig mand blev ved et nævningeting den 19. december 2022 idømt fængsel i 5 år for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med et færdselsuheld på Frederikshavnsvej lidt uden for Hjørring den 30. oktober 2021.

Sagsnummer: KATO-4132/2022

Sagen kort fortalt

En 24-årig var tiltalt for uagtsomt manddrab og betydelig uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder og overtrædelse af bestemmelser i færdselsloven om blandt andet spirituskørsel og kørsel med for høj hastighed ved under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden med en promille på 1,27 og med en hastighed på ikke under 140 km/t på en landevej at have forårsaget et færdselsuheld, der medførte, at en passager afgik ved døden, mens tre andre passagerer fik betydelige legemsbeskadigelser, der for en af passagerne medførte blandt andet svær hjerneskade.

Den 24-årige erkendte sig skyldig.

Anklagerens påstand om straf var fængsel i 8 år.

Forsvareren påstand var fængsel i ikke over 5 år.

Straffen blev fastsat til fængsel i 5 år.

Retten lagde vægt på den strafskærpelse, der var forudsat ved en lovændring i 2021.

Den 24-årige blev også frakendt førerretten ubetinget i 3 år og 6 måneder.

Dommerne og nævningerne var enige om dommens resultat.

Den 24-årige valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Hjørring den 19. december 2022.