Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

Retten i Hjørring

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores onlinebooking.

Tid hos notaren i Hjørring og Frederikshavn bestilles via onlinebooking.

Bestil en tid ved notaren i Hjørring
Bestil en tid ved notaren i Frederikshavn

Det er kun muligt at møde op uden tidsbestilling ved notaren i Hjørring, og der må så forventes ventetid.

Særligt vedrørende notaren i Frederikshavn

Notaren i Frederikshavn træffes på fredage i lige uger fra kl. 09.00-13.00.

Notarforretningerne afholdes på Frederikshavn Rådhus, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.

Notaren i Frederikshavn modtager kontant betaling og MobilePay. 

Særligt vedrørende notaren i Aabybro

Retten i Hjørring har lukket bitingstedet i Aabybro pr. 1. februar 2022.

Lukningen betyder, at det fremover ikke er muligt at booke notarialforretninger i Aabybro. Vi henviser i stedet til Retten i Hjørring eller vores bitingsted i Frederikshavn.

Udkørende notarforretninger

Hvis du ikke er i stand til at møde op i retten på grund af handicap eller sygdom, kan notarforretningen foretages andre steder en i retsbygningen f.eks. hjemme hos dig eller på hospitalet.

Det er også muligt at aftale en udkørende notarforretning med henblik på, at notaren skal overvære en åbning af en bankboks.

Du skal være opmærksom på, at du ved en udkørende notarforretning selv skal betale eventuelle kørselsudgifter til notaren.

Tidsbestilling til udkørende notarforretning kan ikke ske via onlinebooking. Tidsbestilling skal ske telefonisk til Retten i Hjørring. 

Andre særlige forhold

Du skal kontakte Retten i Hjørring telefonisk på tlf. 9968 5600, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan fx være, hvis den, der skal underskrive, er dårligt gående, og derfor gerne vil underskrive på rettens parkeringsplads. 

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • dit testamente i to ens eksemplarer og en forside bestående af en fast blanket. Testamentet må ikke være underskrevet på forhånd
  • officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort (har du ikke den nævnte legitimation, så spørg retten, hvad der ellers kan bruges)
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Hjørring modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forsideblanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere sagsnummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge. Du skal også medbringe officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort (har du ikke den nævnte legitimation, så spørg retten, hvad der ellers kan bruges).

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Priser for brug af notaren

Pr. 1. oktober 2021 er retsafgifterne for notarens arbejde følgende:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 150 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente/fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Øvrige dokumenter: 300 kr.
  • Lodtrækning: 300 kr. 

Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du desuden betale for transporten.

Retten i Hjørring modtager kontanter, dankort og MobilePay. På rettens bitingsted i Frederikshavn kan der betales med kontanter og MobilePay.

Sidst opdateret: 19. september 2022