Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

Retten i Hjørring

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores onlinebooking.

Vi beklager, at det blandt andet som følge af et stort behov for notarforretninger kan være vanskeligt at booke en tid hos notaren.
Du opfordres derfor til med jævne mellemrum at undersøge muligheden for at booke en tid til højre på denne hjemmeside. Den næste ledige tid vil være markeret med grønt. Du kan bladre i månederne til højre for månedens navn.

Hvis I er et ægtepar eller samlevende og I har i alt 1-3 dokumenter, skal I kun bestille tid til ét dokument.

Tid hos notaren i Hjørring og Frederikshavn bestilles via onlinebooking. Vi gør opmærksom på, at det i Hjørring er muligt at booke tider i 2 kalendere. 

Bestil en tid ved notaren i Hjørring - notar 1
Bestil en tid ved notaren i Hjørring - notar 2
Bestil en tid ved notaren i Frederikshavn, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn

Har du en notarialforretning af hastende karakter, kan du møde op uden tidsbestilling ved notaren i Hjørring, dog må der forventes ventetid.

Vi opfordrer dig til at ringe i forvejen.

Særligt vedrørende notaren i Frederikshavn

Notaren i Frederikshavn træffes på udvalgte dage fra kl. 09.00-14.00.

Retten i Hjørring åbner løbende op for tider i Frederikshavn. Kan du ikke finde en ledig tid, henvises du til at booke tid i Hjørring.

Notarforretningerne afholdes på Frederikshavn Rådhus, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.

Notaren i Frederikshavn modtager kontant betaling og MobilePay. Andre særlige forhold

Du skal kontakte Retten i Hjørring telefonisk på tlf. 9968 5600, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan fx være, hvis den, der skal underskrive, er dårligt gående, og derfor gerne vil underskrive på rettens parkeringsplads. 

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Testamente

Notaren har et kort møde med den person, der ønsker at underskrive testamentet. Notaren skal ikke godkende indholdet af testamentet. Notaren skal sikre sig den pågældendes identitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette et testamente.

Testamentet forsynes med en notarpåtegning, hvori underskriftens ægthed samt underskrifthaverens fornuftsmæssige tilstand er bekræftet, en kopi af testamentet bliver opbevaret ved den ret, hvor man har underskrevet for notaren, så man altid kan finde det igen, og notaren indberetter til Personbogen (et landsdækkende register), at man har oprettet testamente, og hvor kopien af testamentet opbevares.

Vigtigt!

Husk at medbringe:
 • To eksemplarer af testamentet, der skal underskrives. De må ikke være underskrevet hjemmefra.
 • En genpartsforside, som kan hentes her. Af hensyn til læsbarheden anbefales det, at blanketten udfyldes på maskine eller pc.
 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.
 • MobilePay, Dankort eller kontanter til betaling af retsafgift.

Fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge MitID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere sagsnummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation (fx pas eller kørekort).

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Det er vigtigt at du har underskrevet fremtidsfuldmagten digitalt (på www.tinglysning.dk) inden du møder op hos notaren.

Vigtigt!

Husk at medbringe:

 • Sagsnummeret som fremtidsfuldmagten er gemt under (på www.tinglysning.dk).
 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.

Udkørende notarforretning

Hvis du ikke er i stand til at møde op i retten på grund af handicap eller sygdom, kan notarforretningen foretages andre steder en i retsbygningen f.eks. hjemme hos dig eller på hospitalet.

Det er også muligt at aftale en udkørende notarforretning med henblik på, at notaren skal overvære en åbning af en bankboks.

Du skal være opmærksom på, at du ved en udkørende notarforretning selv skal betale eventuelle kørselsudgifter til notaren.

Tidsbestilling til udkørende notarforretning kan ikke ske via onlinebooking. Tidsbestilling skal ske telefonisk til Retten i Hjørring. 

Bekræftelse af kopier

Notaren kan bekræfte kopier af dit pas, sundheds- og kørekort mm.

Som udgangspunkt kan dokumenter ikke bekræftes uden en original underskrift. Derfor kan notaren ikke bekræfte digitale dokumenter, før de er blevet berigtiget af den instans eller myndighed som har udstedt dokumentet. 

Notaren kan ikke vurdere, om udenlandske dokumenter er originale. Der henvises til den udstedende instans eller landets ambassade.

Lodtrækning

Notaren kan foretage lodtrækninger. Der kan være tale om lodtrækning i forbindelse med lotterier eller mellem private, fx arvinger.

Anmodning om lodtrækning sendes til notarkontoret vedlagt:

 • tilladelse fra Spillemyndigheden
 • et prøveeksemplar af lodsedlen
 • en gevinstliste

Notarkontoret sender som udgangspunkt alle lodtrækninger til foretagelse ved Tinglysningsretten i Hobro. Det er derfor vigtigt, at lodtrækninger fremsendes til notaren i god tid – senest 3 uger – før udtrækningsresultatet skal anvendes.

Anmodning om lodtrækninger sendes pr. mail til hjorring@domstol.dk

Særligt for virksomheder

Dokumenter som skal bruges i udlandet, skal ofte underskrives for notaren. Notarpåtegninger til udlandet laves som udgangspunkt på engelsk.

Læs mere om notarforretninger på baggrund af underskriftsprøve her

Husk at medbringe:

 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.
 • Tegningsudskrift fra CVR.

Priser for brug af notaren

Pr. 1. oktober 2021 er retsafgifterne for notarens arbejde følgende:

 • Bekræftet kopi af et dokument: 150 kr. pr. kopi
 • Testamente: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente/fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Øvrige dokumenter: 300 kr.
 • Lodtrækning: 300 kr. 

Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du desuden betale for transporten.

Retten i Hjørring modtager kontanter, dankort og MobilePay. På rettens bitingsted i Frederikshavn kan der betales med kontanter og MobilePay.

Sidst opdateret: 22. marts 2024