Retten i Hjørring

Retten i Hjørring udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citater fra Årsberetning 2019

"Rettens samlede produktivitet er steget med knap 10 procentpoint til 112,1. Tallene kan findes nedenfor under pkt. 2.1. Rettens dommere er medlem af kommunernes børne- og ungdomsudvalg og af Ungdomskriminalitetsnævnet. Tidsforbruget til dette arbejde, som ikke indgår i den samlede produktivitet, andrager over et halv dommerårsværk.

Der er på landsplan fastsat en række konkrete mål for sagsbehandlingstider ved byretterne. Retten opfylder på langt de fleste områder disse mål eller er meget tæt herpå. Rettens målopfyldelse indenfor de enkelte sagsområder fremgår af årsberetningen. Der er desuden oversigter over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage."

Sidst opdateret: 26. juni 2020