Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

Retten i Hjørring

Retten i Hjørring udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citat fra Årsberetning 2020

"År 2020 har været præget af Covid19. Retten har gennem hele året fulgt sundheds-myndighedernes anbefalinger. Det har betydet, at vi i perioder kun i begrænset omfang har kunne afvikle sager, hvor fremmøde i retten har været nødvendig. I foråret fra 11. marts til slutningen af april, og igen fra 6. november til starten af december, afviklede retten kun særlig hastende retsmøder. De fleste medarbejdere var sendt hjem. Under hjemsendelsen kunne medarbejderne på næsten alle sagsområder tilgå sagerne digitalt. Forberedelsen af de civile sager og dødsbobehandlingen var stort set ikke påvirket af nedlukningen. Nedlukningen har især betydet en større ophobning af verserende straffesager og fogedsager."

Sidst opdateret: 03. maj 2021