Retten i Hjørring

Der er i alt 52 medarbejdere i Retten i Hjørring fordelt over 5 afdelinger.

Ud af de i alt 52 medarbejdere er der ansat otte dommere, hvoraf den ene er retspræsident, Niels Otto Jensen. 

Som en del af rettens ledelse er der ansat en administrationschef, Mai-Britt Bæk Johansen. Administationschef Mai-Britt Bæk Johansen er dog konstitueret som indsatsdommer i Jylland i 2020.

Retten har derudover ansat fire retsassessorer, to dommerfuldmægtige, fire kontorelever, 44 kontorfunktionærer samt to vagt- og servicemedarbejdere.

Afdelinger i Retten i Hjørring

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Specialafdelingen behandler sager inden for skifteret: dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
    Specialafdelingen behandler også sager inden for fogedret: fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
  • I retsafdelingen behandles civile sager og samtlige straffesager
  • Familieretsafdelingen tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær
  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi, notarsager samt sikkerhed

 

Sidst opdateret: 24. april 2020