Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

Retten i Hjørring

Der er i alt 52 medarbejdere i Retten i Hjørring fordelt over 5 afdelinger.

Ud af de i alt 52 medarbejdere er der ansat otte dommere, hvoraf den ene er retspræsident, Niels Otto Jensen. 

Som en del af rettens ledelse er der ansat en administrationschef, Mette Kronborg Jensen. 

Retten har derudover ansat fire retsassessorer, to dommerfuldmægtige, fire kontorelever, 44 kontorfunktionærer samt to vagt- og servicemedarbejdere.

Afdelinger i Retten i Hjørring

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Specialafdelingen behandler sager inden for skifteret: dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
    Specialafdelingen behandler også sager inden for fogedret: fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
  • I retsafdelingen behandles civile sager og samtlige straffesager
  • Familieretsafdelingen tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær
  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi, notarsager samt sikkerhed

 

Sidst opdateret: 11. juni 2021