Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

Retten i Hjørring

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Hjørring.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Hjørring.

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er 4-10 uger.

Civile sager

I civile sager og småsager, går der går ca. 3 uger fra retten har modtaget svarskriftet til det første (telefon)møde.

Man kan få et tilbud om retsmægling i sin sag, og hvis man tager imod dette tilbud, kan man forvente, at der kan tilbydes tid til retsmægling ca. 3-6 uger efter, parterne opnår enighed herom.

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling i civile sager og småsager:

 • Hovedforhandling á ½ dags varighed: Om cirka 2 måneder
 • Hovedforhandling á 1 dags varighed: Om cirka 5 måneder

Dødsboer

Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 2 dage efter, at skifteretten har modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret.

Senest 4 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson.

Senest 4 uger efter, at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson.

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

 • Gældssanering er 3-4 uger
 • Konkurs er 3 dage
 • Tvangsopløsning er 3-4 uger

Fogedsager

Berammelsestiden for en:  

 • Almindelig udlægssag er 2-3 måneder 
 • Betalingspåkrav: Behandlingstid 6 måneder
 • Særlige fogedsager, herunder udsættelse af lejemål er 3-5 uger
 • Tvangsauktion er 9-10 uger

Familieretssager

Berammelsestiden for samværssager er 2-3 uger.

Forældreansvarssager:

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 2-4 uger efter sagen er modtaget.
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling efter 3-6 uger.
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling efter cirka 4-6 uger

Sidst opdateret: 03. november 2020