Gå til sidens indhold

Højesteret

26 aug 2020

Højesteret

Aftale var ikke i strid med lov og ærbarhed

Aftale var ikke ugyldig som stridende mod lov og ærbarhed, jf. Danske Lov 5-1-2

Sag 150/2019
Dom afsagt den 26. august 2020

X ved A
mod
Y ApS

En kølevirksomhed udførte i 2014 arbejde for et bageri. Arbejdet omfattede bl.a. installation af et køleanlæg. Bageriet gjorde for Højesteret gældende, at parternes aftale var ugyldig som stridende mod lov og ærbarhed, jf. Danske Lov 5-1-2, idet virksomheden ikke havde de fornødne certificeringer til at installere anlægget.

Højesteret fastslog, at kølevirksomheden på udførelsestidspunktet ikke opfyldte kravet i kølebekendtgørelsen om at være en ”sagkyndig virksomhed”, og at montørerne ikke på udførelsestidspunktet var i besiddelse af fornødent certifikat, men at de opfyldte betingelserne for at få udstedt et sådant.

Højesteret udtalte, at overtrædelse af offentligretlige regler ikke i sig selv fører til, at en indgået aftale bliver ugyldig efter Danske Lov 5-1-2. Det må bero på omstændighederne i den konkrete sag, om overtrædelse af sådanne regler medfører aftalens ugyldighed.

Efter karakteren af den indgåede aftale og de overtrådte regler fandt Højesteret, at aftalen ikke var ugyldig, jf. Danske Lov 5-1-2.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 150/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 150/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 150/2019 (pdf)