Gå til sidens indhold

Højesteret

15 feb 2021

Højesteret

Arbejdsskadesikringslovens anvendelsesområde

Befordring fra hjem til arbejde ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Sag BS-50886/2019-HJR
Dom afsagt den 10. februar 2021

A
mod
Ankestyrelsen

A var ansat som vikar hos et vikarbureau og havde midlertidigt arbejde på Esbjerg Sygehus. Da A en morgen i egen bil kørte fra sit hjem til sygehuset, kom hun ud for en færdselsulykke.

Spørgsmålet for Højesteret var, om de skader, hun pådrog sig ved færdselsulykken, kunne anerkendes som arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.

A blev ikke den pågældende dag tilkaldt af sin arbejdsgiver, og hun kunne have valgt anden transportform, blot hun mødte til tiden. Det forhold, at det var en betingelse for A’s ansættelse som vikar, at hun havde bil, og at hun modtog skattefri kørselsgodtgørelse, indebar ikke, at tjenesteforholdet eller hensynet til virksomhedens interesser kunne anses at have haft indflydelse på befordringen denne dag. A’s befordring fra hendes hjem til arbejdspladsen var derfor ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. En dom fra EU-Domstolen vedrørende det såkaldte arbejdstidsdirektiv kunne ikke føre til en anden forståelse af reglerne.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-50886/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-50886/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-50886/2019-HJR (pdf)