Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

08 sep 2022

Retten i Holstebro

Dom til anbringelse for voldtægt og blufærdighedskrænkelse

Dom afsagt: 8. september 2022

28-årig mand fra en by uden for Holstebro dømt for voldtægt ved samleje og andet kønsligt forhold, og blufærdighedskrænkelse mod sin 20-årige tidligere kæreste, der ikke havde givet samtykke dertil.

Sagsnummer: SS-1688/2022

Sagen kort fortalt

Den 20-årige kvinde besøgte sin tidligere kæreste på det bosted, hvor han boede. Hun overnattede hos ham, og han gennemførte fra om aftenen den 11. december 2021 til om morgenen den 12. december 2021 flere gange samleje og analt samleje, ligesom han indførte sin finger i hendes skede og berørte hende i skridtet og andre steder, selv om hun under forløbet gentagne gange sagde, at hun ikke ønskede det, og at det gjorde ondt.

Tiltalte forklarede, at de havde haft seksuelt forhold i det væsentlige som beskrevet, men nægtede sig skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse, idet han forklarede, at han ikke vidste, at den forurettede ikke havde givet samtykke til det seksuelle forhold.

Dommens resultat

Det var ubestridt, at den tiltalte og den forurettede havde haft seksuelt forhold som beskrevet ovenfor.

4 nævninger og 3 dommere fandt det herudover bevist, at det måtte have stået tiltalte klart, at forurettede flere gange havde sagt ”nej” og ”av”, og at hun derfor ikke havde givet samtykke til samleje eller andet seksuelt forhold.

2 nævninger fandt, at det efter forklaringerne og bevisførelsen i øvrigt ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed var bevist, at den forurettede havde givet udtryk for, at hun ikke samtykkede i det seksuelle forhold.

På den baggrund nåede retten frem til, at tiltalte var skyldig i voldtægt, herunder til dels ved andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse, jf. straffelovens § 216, stk. 1, jf. til dels § 225, og § 232, stk. 1, begået 11. december 2021 kl. 21.30 til 12. december 2021 kl. 21.30.

Anklageren påstod, at tiltalte skulle dømmes til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykisk handicap, jf. straffelovens § 16, stk. 2, jf. 68, 2. pkt., uden fastsættelse af længstetid.

Forsvareren havde ingen bemærkninger til anklagerens påstand.

Tiltalte blev idømt en sanktion som påstået af anklageren.

Retten lagde vægt på karakteren og omfanget af det forhold, som tiltalte var fundet skyldig i.

Retten fandt, at det derefter var nødvendigt for at forebygge ny, ligeartet kriminalitet, at tiltalte blev dømt til anbringelse.

Sagen var en nævningesag, og der var uenighed om skyldsspørgsmålet, men enighed om den sanktion, som tiltalte blev idømt.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 8. september 2022.

Retten kan kontaktes om dommen ved dommer Torben Riise.