Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

Retten i Holstebro

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking. Notaren kan dog komme ud til dig personligt, hvis du fx på grund af sygdom ikke kan komme til retten.

Retten skal gøre opmærksom på, at du ikke kan møde frem og få foretaget en notarforretning uden forudgående tidsbestilling.

I særlige tilfælde vil det være muligt at aftale tid for udkørende notarforretning. Udkørende notarforretninger kan foretages fx i hjemmet eller på sygehuset i tilfælde, hvor man på grund af fysisk svagelighed, handicap, sygdom eller andet ikke er i stand til at møde op på rettens kontor. Du skal betale notarens kørselsudgifter. Du kan aftale tid til udkørende notarforretning med notaren på telefon 9968 5400, da online booking ikke kan anvendes i dette tilfælde.

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Fremtidsfuldmagter

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge MitID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens hjemmeside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere sagsnummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside, det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation (fx pas eller kørekort).

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Gå til Familieretshuset.dk

Det er vigtigt at du har underskrevet fremtidsfuldmagten digitalt (på www.tinglysning.dk) inden du møder op hos notaren.

Vigtigt!

Husk at medbringe:

 • Sagsnummeret som fremtidsfuldmagten er gemt under (på tinglysning.dk)
 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.

Testamenter

Notaren har et kort møde med den person, der ønsker at underskrive testamentet. Notaren skal ikke godkende indholdet af testamentet. Notaren skal sikre sig den pågældendes identitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette et testamente.

Testamentet forsynes med en notarpåtegning, hvori underskriftens ægthed samt underskrifthaverens fornuftsmæssige tilstand er bekræftet, en kopi af testamentet bliver opbevaret ved den ret, hvor man har underskrevet for notaren, så man altid kan finde det igen, og notaren indberetter til Personbogen (et landsdækkende register), at man har oprettet testamente, og hvor kopien af testamentet opbevares.

Vigtigt!

Husk at medbringe:

 • To eksemplarer af testamentet, der skal underskrives. De må ikke være underskrevet hjemmefra.
 • En genpartsforside, som kan hentes her. Af hensyn til læsbarheden anbefales det, at blanketten udfyldes på maskine eller pc.
 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.
 • Dankort eller kontanter til betaling af retsafgift, (retten tager også Mobilpay).

Bekræftelse af kopier

Notaren kan bekræfte kopier af dit pas, sundheds- og kørekort mm.

Som udgangspunkt kan dokumenter ikke bekræftes uden en original underskrift. Derfor kan notaren ikke bekræfte digitale dokumenter, før de er blevet berigtiget af den instans eller myndighed som har udstedt dokumentet. 

Notaren kan ikke vurdere, om udenlandske dokumenter er originale. Der henvises til den udstedende instans eller landets ambassade.

Lodtrækning

Notaren kan foretage lodtrækninger. Der kan være tale om lodtrækning i forbindelse med lotterier eller mellem private, fx arvinger.

 • Anmodning om lodtrækning sendes til notarkontoret vedlagt:
  tilladelse fra Spillemyndigheden
 • et prøveeksemplar af lodsedlen
 • en gevinstliste

Alle lodtrækninger vedrørende lotterier foretages i dag elektronisk.

Notarkontoret sender som udgangspunkt alle lodtrækninger til foretagelse ved Tinglysningsretten i Hobro. Det er derfor vigtigt, at lodtrækninger fremsendes til notaren i god tid – senest 3 uger – før udtrækningsresultatet skal anvendes.

Anmodning om lodtrækninger sendes pr. mail til skifte.hol@domstol.dk

En lodtrækning koster 300 kr. og foretages i rettens åbningstid.

Udkørende notarforretninger

Det er muligt for notaren at møde op udenfor retten i forbindelse med lodtrækninger, for at overvære åbningen af en bankboks eller underskrivelsen af testamente og andre dokumenter.

Du kan kontakte notarkontoret telefonisk på 9968 5400, hvis der er andre særlige forhold der gør sig gældende. Hvis notaren skal komme til dig, skal du betale for notarens transport. 

Særligt for virksomheder

Dokumenter som skal bruges i udlandet, skal ofte underskrives for notaren. Notarpåtegninger til udlandet laves som udgangspunkt på engelsk.
Læs mere om notarforretninger på baggrund af underskriftsprøve her

Husk at medbringe:

 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.
 • Tegningsudskrift fra CVR.
 • Fuldmagt fra de tegningsberettiget til den eller dem som skal underskrive.

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

 • Testamente: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Bekræftelse af kopi: 150 kr. pr. kopi
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Lodtrækning: 300kr. 
 • Åbning af bankboks 300 kr. pr. boks

Lukkedage

Retten i Holstebro

5. juni (Grundlovsdag)
24. december
31. december

Lukkedage på afdelingskontoret (Thisted)

De 3 dage før påske

Uge 7
Uge 28
Uge 29
Uge 30
Uge 42

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 17. maj 2023