Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

Retten i Holstebro

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Holstebro.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Holstebro.

Berammelsestider i Holstebro Byret

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er 2-25 uger. 

Civile sager

Der går 3 uger fra retten har modtaget svarskriftet til det første (telefon)møde. 

Hvis sagens parter tager imod rettens mæglingstilbud, er der 3 ugers ventetid til retsmægling.

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:

* Hovedforhandling á 1 dags varighed: Om ca. 5 måneder 
* Hovedforhandling i forældreansvarssager: Om 8 uge

 

Dødsboer

Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 2 dage efter, at skifteretten har modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret.

Senest 2-3 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson.

Senest 1-2 uger efter, at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson.

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

  • Gældssanering er 2-3 uger
  • Konkurs er 2-6 dage
  • Tvangsopløsning er 3-4 uger

Fogedsager

Berammelsestiden for en:  

  • Almindelig udlægssag er 4 måneder 
  • Betalingspåkrav: Behandlingstid 6 måneder
  • Særlige fogedsager, herunder husleje er 2 måneder
  • Samværssag er 1-2 uger
  • Tvangsauktion er 5 måneder

Sidst opdateret: 20. februar 2020