Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

Retten i Holstebro

Retten i Holstebro vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. I Holstebro retskreds er der fire advokatvagter:

se mere her: https://www.advokatsamfundet.dk/advokatvagten/

Holstebro

Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 13, 7500 Holstebro. Der er åbent hver Onsdag eftermiddag fra kl. 16.30-17.00 - i mødelokale 206

læs mere her: https://www.holstebrobibliotek.dk/praktisk-information/advokat

Struer

Struer Bibliotek, Smedegade 1-7, 7600 Struer. Der er åbent hver torsdag eftermiddag fra kl. 17.00-17.30.

læs mere her: https://www.struerbibliotek.dk/advokatvagten

Lemvig

Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, 7620 Lemvig. Der er åbent første tirsdag i hver måneden fra kl. 16.30-17.00.

læs mere her: https://www.lemvigbibliotek.dk/section/det-sker/advokatvagt-paa-lemvig-bibliotek

Hurup

Ret&råd, Bredgade 86, 7760 Hurup. Der er åbent første og tredje torsdag i hver måneden fra kl. 16.30-17.00. 

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Holstebro give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Holstebro, att. retsafdelingen. 
Mail: ret.hol@domstol.dk
Tlf. 9968 5406

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan kontakte rådgiverne telefonisk mandage kl. 16.00-18.00 eller pr. mail.
Mail: gaeld-odense@fbr.dk
Tlf. 2556 7106

Du kan også læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Retskredsens advokater

Liste over advokater i Holstebro retskreds:

http://www.advokatnoeglen.dk/

Beskikkede advokater

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Holstebro retskreds:

 • Advokat Bent Aagaard
 • Advokat Karsten Hjorth Larsen
 • Advokat Peter Hviid
 • Advokat Keld Frederiksen
 • Advokat Bjarne Vium
 • Advokat Ib René Laursen
 • Advokat Pernille Bloch
 • Advokat Ole Møller Knudsen
 • Advokat Gunhild Stausholm-Møller
 • Advokat Rasmus Kronborg
 • Advokat Janny Lundhus Mikkelsen
 • Advokat Frode Pagh Bæk
 • Advokat Allan Sørensen
 • Advokat Christian Ternvig Markussen 

Bobestyrere

Liste over Bobestyrere i Holstebro retskreds:

 • Advokat Asger Toft
 • Advokat Lene Brun
 • Advokat Gunhild Stausholm-Møller
 • Advokat Jacob Schousgaard
 • Advokat Ole Møller Knudsen

Autoriserede bobehandlere

Liste over bobehandlere i Holstebro retskreds:


Advokat Janny Lundhus Mikkelsen

Advokathuset Funch & Nielsen
Hjaltesvej 14
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 29 00

Medhjælpere i gældssaneringssager

Liste over Medhjælpere til gældssaneringssager i Holstebro retskreds:

 • Advokat Karsten Hjorth Larsen
 • Advokat Asger Toft
 • Advokat Bjarne Vium
 • Advokat Erik Kjær
 • Advokat Rasmus Kronborg 

Boligretsdommere

Liste over boligretsdommere i perioden 1/7 -2021 til 30/6 -2025

 

Grundejere:

Indstillet af:

Forretningsfører
Ebbe Johansson
7500 Holstebro

Boligselskabernes Landsforening

Ejendomsudvikler og tømrermester
Mads Piil
7620 Lemvig

Danske Udlejere

Boligadministrator
Erik Jakobsen
7700 Thisted

Danske Udlejere

Selvstændig
Kim Bernhardt Nielsen
7700 Thisted

Danske Udlejere

Tømrermester og direktør
Michael Rosenberg Madsen
7620 Lemvig

Danske Udlejere

Valuar
Jesper Andersen
7620 Lemvig

Danske Udlejere

Bogholder
Jeanette Kobberholm Kirkegaard
7620 Lemvig

Danske Udlejere

Udlejer
Jens Visholm Thomsen
7620 Lemvig

Danske Udlejere

Salgsassistent
Kirsten Thora Dietz Ørskov
7730 Hanstholm

Lejernes Landsorganisation

Lejere:

Indstillet af:

Driftsleder
Jørgen Dyrholm Jensen
7870 Højslev

Lejernes Landsorganisation

Lærer
Karsten Gylling
7800 Skive

Lejernes Landsorganisation

Jurist
Metine Bak Thomsen
7860 Spøttrup

Danske Lejere

Ole Schunck
7500 Holstebro

Lejernes Landsorganisation

Overlærer
Lars Winther Dohn
6950 Ringkøbing

Lejernes Landsorganisation

Development manager
Mogens Stougaard Hestbech
8381 Tilst

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

Sidst opdateret: 16. juni 2023