Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

13 aug 2019

Retten i Horsens

Nævningedom

31-årig kvinde dømt til anbringelse på institution for vold, trusler og hærværk begået mod beboer og personale på flere institutioner.

Sagsnummer: SS 1586/2019

Sagen kort fortalt

Under ophold på 2 forskellige institutioner angreb tiltalte ved flere lejligheder dels en anden beboer og dels forskellige medarbejdere på institutionerne. Ved en enkelt lejlighed begik hun desuden hærværk mod en bil, som tilhørte en ansat på en af institutionerne. Episoderne fandt sted i perioden fra oktober 2015 til november 2017.

Tiltalen lød på vold i gentagelsestilfælde efter straffelovens paragraf 244, stk. 1, jf. paragraf 247, trusler efter straffelovens paragraf 266, hærværk efter straffelovens paragraf 291, stk. 1 samt vold eller trussel om vold mod offentligt ansat efter straffelovens paragraf 119, stk. 1.

Tiltalte havde påstået frifindelse.

Dommens resultat

Efter bevisførelsen fandt retten, at der for hvert af de 6 tiltalepunkter var ført helt eller delvis bevis for de rejste anklager.

Anklagerens påstand om straf lød på dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap, således at domfældte skulle kunne overføres til sikret afdeling efter kommunens bestemmelse, og uden at der blev fastsat nogen længstetid for foranstaltningen.
Den tiltalte blev fundet fuldt ud skyldig i 2 af anklagepunkterne og delvis skyldig i de øvrige 4 anklagepunkter.
Straffen blev – i overensstemmelse med anklagerens påstand – fastsat til dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap, således at domfældte skal kunne overføres til sikret afdeling efter kommunens bestemmelse, og uden at der blev fastsat nogen længstetid for foranstaltningen. En tidligere idømt foranstaltning fra 2009 blev samtidig ophævet. Dommerne lagde vægt på de fremlagte lægelige vurderinger og anbefalinger.

Sagen var en nævningesag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Domfældte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 13. august 2019.