Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

Retten i Horsens

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle retsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden. Det betyder, at med mindre dommeren har bestemt andet, kan enhver overvære et retsmøde.

Du kan gå til punktet retslister og se hvilke sager, der er berammet i denne og næste uge.

Retsmøder kan aflyses med kort varsel. Det anbefales at ringe til retten samme dag, hvor retsmødet finder sted, for at sikre at retsmødet ikke er udsat eller aflyst.

Generelle retningslinjer for tilhørere

Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler om, hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

  • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
  • Der er rygeforbud i rettens bygning
  • Mobiltelefoner skal være slukkede

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerne rejse sig op.

Du kan læse mere om straffesager på Danmarks Domstoles hjemmeside.

Gå til straffesager 

Forberedelse for skole- og gymnasieelever

Besøg retten med klassen  

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år, men det er normalt ikke noget problem, hvis der er tale om besøg af en skoleklasse, som ledsages af en lærer.

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår.

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til kenddinret.dk

Kontakt retten og aftal det praktiske

Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd.

Du kan samtidig få et vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger.

Henvendelse til afdelingsleder Camilla Jacobsen på ret.hrs@domstol.dk
telefon 9968 3605

Gå til Kend din ret

Praktisk om besøg i retten

Alle retsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden. Med mindre dommeren har bestemt andet, kan enhver overvære et retsmøde. 

For god ordens skyld skal vi oplyse, at dommeren kan bestemme, at et retsmøde ikke må overværes af personer under 15 år. 

Du kan klikke på punktet Retslister og se hvilke sager, der er berammet i denne og næste uge. Retsmøder kan aflyses med kort varsel. Det anbefales at ringe til retten samme dag, hvor retsmødet finder sted, for at sikre at retsmødet ikke er udsat eller aflyst. 

 

 

Generelle retningslinjer for tilhørere

 

 

Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt. Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler om hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

 

 

  • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene

  • Der er rygeforbud i rettens bygning

  • Mobiltelefoner skal være slukkede

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen. Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerne rejse sig op.

Erhvervspraktik i retten

Retten i Horsens tager desværre ikke imod erhvervspraktikanter.

Sidst opdateret: 11. oktober 2023