Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

Retten i Horsens

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Horsens.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnumre og mailadresser til rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Hovednummeret:
Tlf.: 9968 3600

Hovedpostkassen: 
Mail: horsens@domstol.dk

Familieretten:
Tlf.: 9968 3603
Mail: familie.hrs@domstol.dk

Fogedretten:
Tlf.: 9968 3604
Mail: foged.hrs@domstol.dk

Informationen:
Mail: info.hrs@domstol.dk

Retssekretariatet:
Tlf.: 9968 3605
Mail: ret.hrs@domstol.dk

Skifteretten:
Tlf.: 9968 3602
Mail: skifte.hrs@domstol.dk

Administration:
Mail: adm.hrs@domstol.dk

Notar:
Tlf.: 9968 3606
Mail: notar.hrs@domstol.dk

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Lægen skal lave en lægeerklæring, som skal være modtaget hos retten senest ved retsmødets begyndelse.

Det fremgår af din indkaldelse, hvad der kan ske, hvis du ikke møder til retsmødet og har fremsendt en lægeerklæring i rette tid. Ofte kan der træffes afgørelse, selv om du ikke møder, eller du kan anholdes - også selv om du har ringet og sagt, at du er syg. Sagen udsættes normalt kun, hvis der foreligger en lægeerklæring ved retsmødets begyndelse.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge. Du må forvente, at dommeren kun vil godkende en lægeerklæring om sygdom, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Gå til besøg Retten i Horsens 

Kontakt afdelingsleder Christina M. Juhler for at aftale et besøg i Retten i Horsens.
Mail: cju@domstol.dk

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar her,  kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Horsens

Mange journalister kontakter Retten i Horsens, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagsantal og lignende, kan rettes til:
Administrationschef Mette Carl på tlf. 9968 3710
mail: metth@domstol.dk

Pressekontaktdommer
Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer:
Retspræsident Trine Poulsen på adm.hrs@domstol.dk eller på tlf. 9968 3600

Grundlovsforhør
Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retssekretariatet på ret.hrs@domstol.dk


Journalisters ret til aktindsigt
Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til
horsens@domstol.dk

 

Læs mere om aktindsigt på fællessitet for Danmarks Domstole  

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Her kan du finde informationer om rettens afdelinger

Ledelsen

Her kan du se den daglige ledelse ved Retten i Horsens.

 • Retspræsident Trine Poulsen
 • Administrationschef Mette Hansen Carl

Email: adm.hrs@domstol.dk

Administrationen

 • Administrationschef Mette Hansen Carl

E-mail: adm.hrs@domstol.dk

Fogedretten og Informationen

 • Funktionschef Mette Øvre 
 • Afdelingsleder Morten Borg Stecher
 • Teamleder for Informationen Pernille Jensen

E-mail: foged.hrs@domstol.dk

E-mail: info.hrs@domstol.dk

Retssekretariatet

 • Funktionschef Jakob Herborg
 • Afdelingsleder Christina M. Juhler

E-mail: ret.hrs@domstol.dk

Skifteretten

 • Funktionschef Tina Lang Christensen
 • Afdelingsleder Trine Seiling Solgaard

E-mail: skifte.hrs@domstol.dk

Familieretten

 • Funktionschef Tina Lang Christensen
 • Afdelingsleder Trine Seiling Solgaard

E-mail: familie.hrs@domstol.dk

Tinglysning

Tinglysning foregår hos Tinglysningsretten i Hobro.

Gå til Tinglysningens hjemmeside

Sidst opdateret: 01. september 2023