Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

21 sep 2021

Retten i Horsens

28-årig mand dømt til anbringelse og udvist

En 28-årig mand blev ved et nævningeting ved Retten i Horsens fundet skyldig i flere tilfælde af vold mod blandt andre personalet på en institution i Skanderborg Kommune. Den 28-årige blev dømt til anbringelse og udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år.

 

Sagsnummer: SS 3990/2020

Sagen kort fortalt

Den 28-årige var tiltalt for 12 voldsforhold, herunder et grovere voldsforhold omfattet af straffelovens § 245, stk. 1. Forholdene var alle på nær et enkelt begået mod ansatte på en institution i Skanderborg Kommune, hvor den 28-årige var beboer. Tiltalte var i et enkelt forhold tiltalt for at have begået vold mod en anden beboer på institutionen. Forholdene var begået fra 2017 til 2020.

Tiltalte nægtede sig skyldig i alle forhold.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i 10 af de 12 voldsforhold, herunder forholdet omfattet af straffelovens § 245, stk. 1.

Tiltalte blev af samtlige nævninger og dommere frifundet i et af forholdene, der angik vold mod en ansat på institutionen.

Tiltalte blev i voldsforholdet mod en beboer på institutionen alene fundet skyldig i forsøg på vold.

Anklagerens påstand var, at tiltalte skulle dømmes til anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at han efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling. Anklageren havde endvidere fremsat påstand om, at tiltalte skulle udvises af Danmark.

Et enigt nævningeting fandt på baggrund de lægelige udtalelser i sagen, herunder Retslægerådets erklæring, at tiltalte var mentalt retarderet i lettere grad og dermed omfattet af straffelovens § 16, stk. 2. Tiltalte blev frifundet for straf. For at imødegå en betydelig risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet blev tiltalte dømt til anbringelse i overensstemmelse med anklagerens påstand. Der blev ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen.

Tiltalte er af afghansk afstamning og havde haft lovligt ophold i Danmark i mindre end 5 år. Tiltalte blev derfor udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år, da en udvisning af tiltalte ikke med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Der var enighed om anbringelsen og udvisningen af tiltalte.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 20. september 2021.