Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

13 okt 2022

Retten i Horsens

Videregivelse af personoplysninger

Orientering: Skifteretten videregiver personoplysninger fra konkursboer til Rigsrevisionen

Skifteretten i Horsens videregiver hermed personoplysninger i konkursboer.

Der orienteres hermed om, at Skifteretten i Horsens videregiver personoplysninger i konkursboer til Rigsrevisionen. Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens forestående undersøgelse af skifteretternes behandling af konkursboer, herunder om tilsynet med kurator, der giver mulighed for at afsætte kurator og nedsættelse af vederlag.

Der videregives oplysninger om personer, der optræder i de fem konkursboer, der blev behandlet fra 2015 til 2020, og som Rigsrevisionen har anmodet retten om at videregive.

Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sammenholdt med rigsrevisorlovens § 2, nr. 1, og § 12, stk. 1.

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, slettes straks efter videregivelsen.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som Skifteretten i Horsens videregiver til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at Skifteretten i Horsens videregiver dine personoplysninger til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Skifteretten i Horsens. Du kan finde rettens kontaktoplysninger på www.domstol.dk.

Du har ret til at klage til over, at Skifteretten i Horsens har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen

Store Kongensgade 1-3

1264 København K

persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgiver:

Att. DPO Sidsel Lejbølle Kier

Store Kongensgade 1-3,

1264 København K

dpo@domstolsstyrelsen.dk