Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

16 sep 2022

Retten i Horsens

Mand idømt anbringelse på psykiatrisk afd. for forsøg på manddrab med økse

Dom afsagt: 16. september 2022

Et enigt nævningeting har idømt en 47-årig mand foranstaltning. Manden blev fundet skyldig i blandt andet særlig hensynsløs kørsel og forsøg på manddrab ved blandt andet at have påkørt en personbil og derefter jagtet føreren af denne med en økse.

Mand idømt anbringelse på psykiatrisk afdeling for forsøg på manddrab med økse

Et enigt nævningeting har idømt en 47-årig mand foranstaltning. Manden blev fundet skyldig i blandt andet særlig hensynsløs kørsel og forsøg på manddrab ved blandt andet at have påkørt en personbil og derefter jagtet føreren af denne med en økse.

Sagsnummer: SS 1503/2022

Sagen kort fortalt

Retten i Horsens har afsagt dom i en nævningesag, hvor en nu 47-årig mand var tiltalt for i sensommeren 2021 blandt andet at have vædret en anden bil med sin bil, og efterfølgende slået føreren af denne med en økse.

Tiltalte, der havde erkendt at have medbragt øksen og slået ud efter manden, nægtede sig skyldig med henvisning til, at han ikke havde forsæt til manddrab, men alene grov vold, og at han handlede i nødværge.

Et enigt nævningeting fandt det bevist, at tiltalte den 30. august 2021 efter at have hørt stemmer fra højttaleren i sin bil, på en særlig hensynsløs måde vædrede en tilfældig personbil på Skanderborgvej i Ry, hvorefter han flere gange slog ud efter og ramte føreren med en økse. Tiltalte satte sig herefter ind i bilen hos en tilfældig forbipasserende bilist, der derefter kørte ham til Ry, hvor politiet anholdt ham.

Tiltalte blev fundet skyldig i forsøg på manddrab, særlig hensynsløs kørsel og overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Retten fandt det dog ikke bevist, at tiltalte under episoden havde fremsat trusler over for et vidne på stedet.

På den baggrund og på baggrund af de lægelige udtalelser i sagen, herunder Retslægerådets erklæring, nåede retten frem til, at tiltalte var omfattet af straffelovens § 16, stk. 1. Tiltalte blev derfor frifundet for straf og skal i stedet anbringes på psykiatrisk afdeling. Der blev ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen.

Nævningetinget frakendte endvidere manden førerretten i 1 år og konfiskerede mandens bil samt øksen.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 16. september 2022.