Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

27 jan 2023

Retten i Horsens

Dom i nævningesag om seksuelle overgreb begået mod steddatter

Dom afsagt: 27. januar 2023

En 45-årig mand er under en nævningesag ved Retten i Horsens idømt fængselsstraf på 8 år for seksuelle overgreb begået over en årrække mod steddatter.

Dom i nævningesag om seksuelle overgreb begået mod steddatter

En 45-årig mand er under en nævningesag ved Retten i Horsens idømt fængselsstraf på 8 år for seksuelle overgreb begået over en årrække mod steddatter.

Sagsnummer: SS 3133/2022

Sagen kort fortalt

En nu 45-årig mand var tiltalt for i en årrække at have begået forskellige seksuelle overgreb mod sin daværende steddatter, da hun var mellem 8 og 12 år gammel.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Samtlige nævninger og dommere fandt det bevist, at tiltalte i det alt væsentlige var skyldig i den rejste tiltale, men gerningsperiodens længde og hyppigheden af de begåede overgreb blev modificeret.

Nævningerne og dommerne lagde vægt på navnlig forurettedes forklaring om, hvordan hun af tiltalte blev udsat for forskellige seksuelle overgreb og krænkelser, som begyndte, da hun var ca. 8 år gammel og fortsatte frem til efter, hun fyldte 12 år. Hendes forklaring om overgrebenes karakter og stederne, hvor overgrebene foregik, var i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Tiltalte blev idømt 8 års ubetinget fængselsstraf.

Ved straffastsættelsen blev der lagt vægt på navnlig forholdets karakter, herunder at der var tale om flere forskellige typer af overgreb, overgrebenes karakter, gerningsperiodens længde og hyppigheden af overgrebene, forurettedes alder, og at overgrebene er begået over for tiltaltes steddatter.

Tiltalte blev desuden idømt et boligforbud i 5 år, men frifundet for en påstand om et besøgsforbud.

Alle nævninger og dommere var enige om sanktionsfastsættelsen.

De juridiske dommere tilkendte forurettede en tortgodtgørelse på 200.000 kr.

Sagen var en nævningesag.

Tiltalte valgte at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 27. januar 2023.