Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

14 dec 2023

Retten i Horsens

Dom i sag om eksport af kød- og benmel

Dom afsagt: 14. december 2023

Dom i sag om eksport af kød- og benmel. Strafbortfald for eksport af kød- og benmel i strid med EU’s biproduktforordning. To direktører frifundet.

Dom i sag om eksport af kød- og benmel

Strafbortfald for eksport af kød- og benmel i strid med EU’s biproduktforordning. To direktører frifundet.  

 

Sagsnummer: SS-3094/2021

 

Sagen kort fortalt

Et selskab, to direktører i selskabet og en tidligere direktør i selskabets handelspartner var blandt andet tiltalt for i perioden fra 2012 til 2019 at have eksporteret kød- og benmel til Rusland og Bangladesh i strid med EU’s biproduktforordning. De tiltalte havde delvis bekræftet, at eksporterne havde fundet sted, men de havde blandt andet nægtet, at eksporterne var ulovlige.  

Efter bevisførelsen nedlagde anklageren alene påstand om domfældelse for en del af de eksporter, der var rejst tiltalte for, og anklageren nedlagde påstand om frifindelse af de to direktører i selskabet. 

Retten fandt det bevist, at der var sket eksport af den mængde kød- og benmel, som anklageren havde påstået domfældelse for, og at eksporterne var foregået i strid med biproduktforordningen. Retten lagde imidlertid til grund, at selskabet havde søgt vejledning hos de danske myndigheder angående eksport af den omhandlede type kød- og benmel til gødningsformål, at myndighederne i den forbindelse havde tilkendegivet, at eksport ikke var i strid med biproduktforordningen, og at det måtte antages, at myndighederne i gerningsperioden havde været bekendt med, at selskabet eksporterede kød- og benmel ud af EU til brug for gødning. På den baggrund fandt retten, at der forelå sådanne formildende omstændigheder, at straffen for selskabet og den tidligere direktør i selskabets handelspartner skulle bortfalde. I overensstemmelse med anklagerens påstand frifandt retten de to direktører i selskabet.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 14. december 2023.