Retten i Horsens

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Horsens.

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.
Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

Straffesager

 • Straffesager: Berammelsestid 6-8 måneder 
 • Voldssager indenfor 37 dage

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 4 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2-3 måneder 
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
    o
   1/2 dags varighed: om 4-5 måneder
    o  1 dags varighed: om 6-8 måneder

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid.

Gå til Anlæg civil sag

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest dagen efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret. Er kontaktpersonen tilmeldt e-boks sendes brevet til kontaktpersonens e-boks.
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for skifteretsattester er 2-3 uger.
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for boafgiftsberegninger er 2-3 uger.
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for boopgørelser er 4-6 uger

Insolvenssager

 • Gældssanering: Berammelsestid 2-4 uger 
 • Konkurs: Berammelsestid 3-14 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 2-3 uger

Fogedsager

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 8 uger 
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3-4 uger for første møde på kontor, herefter 2-3 uger for effektiv udsættelse 
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 8-9 uger

 Familieretten

 • Familieretten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • Forældreansvarssager: om 4 -12 uger
 • Tvangsfuldbyrdelse : Berammelse 1-3 uger

Berammelsestider i Horsens Byret

Straffesager

Berammelsestid:

Voldssager indenfor 37 dage.

Øvrige straffesager: 6-8 måneder.

Civile sager

 • Første telefonmøde: Berammelsestid 4 uger efter svarskrift er modtaget.
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2-3 måneder.
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:

        1/2 dags varighed: om 4-5 måneder

        1 dags varighed:    om 6-8 måneder

 

 

 

 

 

 

 

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest dagen efter, at skifteretten har modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret.

        Er kontaktperson tilmeldt e-boks sendes brevet til kontaktpersonens e-boks.

 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for skifteretsattester er 2-3 uger.
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for boafgiftsberegninger er 2-3 uger.
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for boopgørelser er 4-6 uger.

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

 • Gældssanering er 2-4 uger
 • Konkurs er 3-14 dage
 • Tvangsopløsning er 2-3 uger

Fogedsager

Berammelsestiden for en:  

 • Almindelig udlægssag er 8 uger.
 • Udsættelse af lejemål-udkørende: Berammelsestid 3-4 uger for første møde på kontor, herefter 2-3 uger for effektiv udsættelse. 
 • Tvangsauktion er 8-9 uger

Familieretten

 • Familieretten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • Forældreansvarssager: om 4 -12 uger
 • Tvangsfuldbyrdelse : Berammelse 1-3 uger

Sidst opdateret: 06. marts 2020