Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

Retten i Horsens

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Horsens.

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.
Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

Straffesager
 • Straffesager: Berammelsestid 12-14 måneder 
 • Voldssager indenfor 37 dage
Civile sager
 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 5-6 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2-4 måneder
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling af halvdagssager om 16-18 måneder
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling af heldagssager om 20-24 måneder 

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Gå til Anlæg civil sag

Dødsboer
 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest en uge efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret. Er kontaktpersonen tilmeldt Digital Post, sendes brevet til kontaktpersonens Digital Post.
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for skifteretsattester er 8-10 uger
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for boopgørelser er 28-30 uger
Insolvenssager
 • Gældssanering: Berammelsestid 8-15 uger 
 • Konkurs: Berammelsestid 3-14 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 3-10 uger
Fogedsager
 • Almindelig udlægssag: sagsbehandlingstid inden 1. møde: 2-3 uge; Berammelsestid 5-6 uger 
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 4-6 uger for første møde på kontor, herefter 2-3 uger for effektiv udsættelse 
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 8-10 uger
 • Betalingspåkrav: Sagsbehandlingstid 4-6 uger
 Familieretten
 • Familieretten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • Forældreansvarssager: om 16-30 uger
 • Tvangsfuldbyrdelse : Berammelse 1-4 uger

Sidst opdateret: 21. juni 2024