Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

13 dec 2022

Retten i Lyngby

13 års fængsel for kokain og heroin

Tiltalte idømt 13 års fængsel for i syv forskellige tilfælde at have været i besiddelse af i alt 42 kg kokain og heroin med henblik på videreoverdragelse.

Sagsnummer: SS 1-3390/2022

Sagen kort fortalt

Anklageren havde rejst tiltale for, at tiltalte på flere tidspunkter henover foråret 2022 havde været i besiddelse af i alt 52 kg kokain eller heroin, der var indført med særligt indrettede biler fra Holland.

Tiltalte nedlagde påstand om frifindelse, idet han havde været af den opfattelse, at der var tale om hash og ikke kokain eller heroin.

Tiltalte blev anholdt i maj 2022, hvor han blev fundet i besiddelse af 2 kg kokain, 1 kg heroin og 1 kg fyldstof til heroin. På et nærliggende loft, som tiltalte havde nøgle til, blev endvidere fundet 2 kg kokain. Tiltalte havde i seks tidligere tilfælde mødtes med biler kørt til Danmark fra Holland, hvor han fik overdraget forskellige poser og tasker. Bilerne er i andre tilfælde kendt for indsmugling af euforiserende stoffer, og en af de chauffører, som tiltalte mødtes med, er i Tyskland blevet anholdt i besiddelse af 10 kg kokain. Tiltalte havde i et tilfælde videreoverdraget et indkøbsnet, som senere viste sig at indeholde 2 kg. kokain. Denne overdragelse var sket to dage efter, at tiltalte havde mødtes med en af bilerne fra Holland.

Anklagemyndigheden havde ud fra et skøn over størrelse og udseende på de modtagne tasker skønsmæssigt fastsat, at tiltalte – ud over de 6 kg han blev fundet i besiddelse af - måtte have modtaget 6 kg ved tre af overdragelserne og 10 kg ved tre andre overdragelser.

Forsvareren havde dels gjort gældende, at tiltalte ikke vidste, at der var kokain og heroin i taskerne og poserne, han fik overdraget, idet han troede, det var hash. Forsvareren havde endvidere gjort gældende, at mængderne var væsentligt mindre end anført af anklagemyndigheden.

Sagens udfald

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde været i besiddelse af i alt 42 kg kokain eller heroin, og at han som minimum havde indset, at det var overvejende sandsynligt, at der var kokain og heroin i pakkerne, og at han alligevel accepterede at modtage, besidde og videreoverdrage pakkerne.

Retten fastsatte straffen til 13 års fængsel. Retten lagde vægt på mængden af euforiserende stoffer og det oplyste om tiltaltes rolle, hvor han modtog de euforiserende stoffer og opbevarede dem inden han leverede dem videre, i hvert fald i visse tilfælde opdelt i mindre portioner.

Dommen blev anket til frifindelse.

 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 12. december 2022.