Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

Retten i Lyngby

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Lyngby.

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 9968 4800

Der kan rettes telefonisk henvendelse mandag til fredag kl. 08:30-15:00.

Mail: lyngby@domstol.dk

Vedrører din henvendelse en specifik sag, kan du finde kontaktinformation under "kontakt rettens afdelinger". 

Kontakt

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnumre og mailadresser til rettens afdelinger

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Straffesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Lægen skal lave en lægeerklæring, og lægeerklæringen skal være modtaget hos retten senest ved retsmødets begyndelse.

Det fremgår af din indkaldelse, hvad der kan ske, hvis du ikke møder til retsmødet og har fremsendt en lægeerklæring i rette tid. Ofte kan der træffes afgørelse, selv om du ikke møder, eller du kan anholdes - også selv om du har ringet og sagt, at du er syg. Sagen udsættes normalt kun, hvis der foreligger en lægeerklæring ved retsmødets begyndelse.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Civile sager, fogedsager og skiftesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du kan skrive eller ringe direkte til afdelingen. Alle kontaktoplysninger finder du under "kontakt rettens afdelinger".

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Se mere herom under Besøg Retten i Lyngby.

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakt i Retten i Lyngby

Pressekontaktdommer

Retten i Lyngby har som alle andre byretter en pressekontaktdommer.

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer:

Retspræsident Elisabet Michelsen
Tlf. 9968 4800

Gå til den samlede liste over pressekontaktdommere i Danmarks Domstole

Øvrige spørgsmål fra pressen, herunder om aktindsigt, kan rettes til præsidentsekretariatet på 9968 4800 eller lyngby@domstol.dk.

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister og massemedier anmeldt under Pressenævnet en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan fremkomme med oplysninger om sagen, der kan identificere sagen.

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til lyngby@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt her.

Udskrift af domme

Det koster 150 kr. i retsafgift pr. dokument, når man vil have udleveret udskrifter af domme og retsbøger. Retsafgiften skal betales, når anmodningen fremsættes. Betalingen kan ske ved bankoverførsel. Læs mere under praktiske forhold.

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 14. december 2022