Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

Retten i Lyngby

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne. Der kan dog være sager, der behandles for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Besøg i retten

Retsmøder i civile sager og straffesager er som udgangspunkt offentlige. Enhver kan derfor komme ind og høre på.

Skoleklasser kan besøge retten på samme måde som alle andre. Praktiske hensyn gør dog, at det er en god idé at ringe og aftale et besøg i forvejen. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år. Denne aldersgrænse er dog normalt ikke et problem, hvis der er tale om besøg af en skoleklasse, som ledsages i retten af en lærer.

Du kan på hjemmesiden under retslister se, hvilke sager der er berammet i de følgende uger.

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår.

Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en skoleklasse eller en anden stor gruppe, bør du derfor af praktiske grunde træffe aftale med retten på forhånd. Du kan samtidig - også tidligere end vi offentliggør retslister - få at vide, hvornår der bliver behandlet straffesager eller andre sager, som dine elever kan have udbytte af at overvære.

Et retsmøde kan blive aflyst med kort varsel. Det er derfor en god idé at ringe til retten samme morgen, som I har planlagt at overvære en retssag, for at høre, om sagen "bliver til noget" og hvis ikke, om der er andre sager på, som kunne være interessante at overvære.

Der skal naturligvis være ro i retssalen under sagens behandling, og man må ikke komme ind i eller forlade retssalen, når der ikke er pause. Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer i retssalen.

Efter, at I har overværet retssagen, kan der nogle gange blive lejlighed til at tale med dommeren og eventuelt anklager og advokat, hvor I kan stille spørgsmål, så du og eleverne kan få en nærmere uddybning af forskelligt undervejs i den konkrete retssag og eventuelt forklaring om mere generelle forhold.

Særlig om besøg af skoleklasser

Besøg retten med klassen

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, kan I i retten se, hvordan retssager behandles. Retsmøder er som regel offentlige, og enhver kan derfor komme ind og overvære en retssag.

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten, kan du kontakte retten på lyngby@domstol.dk og henvise til skolebesøg. Det skal fremgå, hvor mange I ønsker at deltage, hvilken sagstype I ønsker at se, hvad årgang klassen er, f.eks. 8. klasse eller 2.g, så vi kan finde en passende sag, og hvilke dage/uger der passer ind i skemaet. Retten vil vende tilbage, når vi har fundet en passende sag.

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kenddinret.dk

Kontakt retten og aftal det praktiske

Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd.

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger.

Skolepraktik i retten

Elever, der ønsker praktikophold, opfordres til at skrive til Retten i Lyngby, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby, efter aftale med skolens studievejleder. Retten har mulighed for at tilbyde praktikplads til to elever om foråret og to elever om efteråret.

Kontaktperson: Marianne Andersen tlf. 99 68 48 76 eller adm.lyn@domstol.dk.

Sidst opdateret: 25. maj 2023