Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

05 dec 2022

Retten i Lyngby

2 år og 6 måneders fængsel for dokumentfalsk, bedrageri og mandatsvig

Dom afsagt: 5. december 2022

En mand på 58 år har tilstået bedrageri, mandatsvig og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed for ikke under 8 mio. kr.

Sagsnummer SS 1-967/2022

Manden var tiltalt for at have begået bedrageri og mandatsvig i forbindelse med håndtering af investeringer i perioden 2015-2017, idet han som direktør i forskellige selskaber anvendte investerede midler i strid med investorernes interesser. For 6,4 mio. kr.s vedkommende forelå der bedrageri, idet han benyttede investorernes vildfarelse om, hvordan forholdene var i selskaberne. For 1,6 mio. kr.s vedkommende forelå der ”alene” mandatsvig ved ikke at have varetaget investorernes tarv. Et dokumentfalskforhold i 2018 skete for at dække over sagen og købe sig tid.

Manden forklarede bl.a., at han var hårdt presset af at skulle foretage investeringerne efter fire forskellige strategier og af et samtidigt ejendomskøb. Investeringerne kunne være faldet anderledes ud, men endte desværre i minus. Han faldt tilbage i et spiritusmisbrug, der umuliggjorde en redning af investeringerne.

Retten fandt efter alvoren af kriminaliteten, at ingen del af straffen kunne gøres betinget. Ud over fængselsstraffen skete der frakendelse af retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Dommen er blevet anket til landsretten med påstand om, at fængselsstraffen helt eller delvist gøres betinget.