Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

12 sep 2022

Retten i Lyngby

Nævningeting har idømt 32-årig mand forvaring

Dom afsagt: 12. september 2022

Et enigt nævningeting ved Retten i Lyngby har i dag idømt en 32-årig mand forvaring. Manden var fundet skyldig i voldtægter, frihedsberøvelse, røveri, grov vold, trusler og vidnetrusler.

Sagsnummer SS 3618/2021

Sagen kort fortalt

Den 23. maj 2022 afsagde et nævningeting ved Retten i Lyngby skyldkendelse og fandt en 32-årig mand skyldig i voldtægter, frihedsberøvelse, røveri, grov vold, trusler og vidnetrusler. Læs skyldkendelsen her. Spørgsmålet om straf/sanktion blev den 23. maj udsat til i dag den 12. september 2022, da manden først skulle mentalundersøges.

I dag blev manden af et enigt nævningeting idømt forvaring. Alle nævninger og dommere lagde vægt på grovheden af de pådømte forhold, der er begået kort tid efter, at manden blev løsladt fra anden meget alvorlig personfarlig kriminalitet. På baggrund heraf og på baggrund af tiltaltes mange tidligere domme for personfarlig kriminalitet og sammenholdt med de lægelige oplysninger om tiltalte personlighedsmæssige egenart og hermed forbundne farlighed, fandt nævningetinget, at tiltalte udgør en så nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel er påkrævet for at forebygge denne fare.

Tiltalte har anket dommen til landsretten.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af nævningeting ved Retten i Lyngby den 12. september 2022.