Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

16 sep 2022

Retten i Lyngby

To mænd fundet skyldige i hjemmerøveri

Dom afsagt: 16. september 2022

To mænd på henholdsvis 16 og 17 år er af et nævningeting fundet skyldige i et hjemmerøveri begået i november 2021 i en lejlighed i Birkerød. Den 16-årige blev også fundet skyldig i et røveri begået i København i januar 2022 og i grov vold begået sammen med medgerningsmænd overfor en 14-årig dreng.

Sagsnummer: SS 941/2022

Sagen kort fortalt

Forhold 1

Nævningetinget fandt det bevist, at de tiltalte var kørt sammen med to medgerningsmænd i bil fra Ryparken til Birkerød. Den 16-årige tiltalte har forklaret, at de skulle hente penge som betaling for noget tidligere leveret hash. Den 17-årige tiltalte har forklaret, at han var i området i Birkerød, men at han var ikke med inde i en lejlighed og ikke vidste noget om et røveri.

Nævningetinget fandt det bevist, at de tiltalte efter formentlig at have sparket døren ind til en tom lejlighed på 1. sal, sammen med to andre medgerningsmænd gik ind i en lejlighed i stueetagen, hvor døren var ulåst. Lejlighedens beboer, der var en 36-årig mand, blev vækket og slået flere gange i hovedet med en pistollignende genstand, mens gerningsmændene bl.a. råbte ”hvor er dine penge” og ledte i lejligheden efter værdier. Lejlighedens beboer gav dem sin mobiltelefon, pung og nøglerne til hans bil, som efterfølgende blev kørt væk. Beboeren har under sagen forklaret, at han ikke har købt hash af gerningsmændene. Bilen blev senere på dagen stoppet af politiet i Emdrup, og fire personer løb fra bilen. Begge de tiltalte var i bilen, da den blev stoppet.  

Tiltalen var røveri af særlig grov beskaffenhed (hjemmerøveri) efter straffelovens paragraf 288, stk. 2, jf. stk. 1. De tiltalte nægtede sig begge skyldige. Nævningetinget fandt ikke grundlag for at antage, at lejlighedens beboer skyldte penge for hash, og herefter fandtes de tiltalte skyldige i egentligt hjemmerøveri.

Forhold 2

Den 16-årige mand var tillige tiltalt for et røveri sammen med en medgerningsmand, der havde erkendt røveriet og tidligere var blevet dømt for det. Røveriet, der fandt sted ved Ryparken i januar 2022, vedrørte to grafikkort til en værdi af ca. 23.000 kr. Grafikkortene var af ejeren udbudt til salg på Facebook og Den Blå Avis, og røveriet skete i forbindelse med, at ejeren forsøgte at sælge dem til medgerningsmanden. Tiltalte har forklaret, at han havde været sammen med medgerningsmanden før og efter røveriet og kun var væk fra ham i 30-40 minutter, der dækkede gerningstidspunktet. Tiltalte befandt sig i området lige i nærheden, og tiltalte havde på sin telefon fotos af tilsvarende grafikkort, og han havde også på telefonen søgt på sådanne grafikkort.

Tiltalen var røveri efter straffelovens paragraf 288, stk. 1, nr. 1. Tiltalte nægtede sig skyldig. Nævningetinget fandt det bevist, at han deltog i røveriet.

Forhold 3

Den 16-årige blev også fundet skyldig i grov vold ved på Bispebjerg Kirkegård i april 2021 at have slået og sparket på en 14-årig dreng. Tiltalte havde udført volden sammen med et par medgerningsmænd, mens den 14-årige dreng var alene. De forsatte med at slå og sparke også efter, at den 14-årige dreng var faldet ned på jorden.

Tiltalen var grov vold efter straffelovens paragraf 245, stk. 1. Tiltalte havde nægtet sig skyldig heri, men havde erkendt vold efter straffelovens paragraf 244, stk. 1.

2 af nævningerne fandt, at den omhandlede vold kun var omfattet af straffelovens paragraf 244, stk. 1. 4 nævninger og 3 dommere fandt, at volden efter dens omfang og udførsel var omfattet af straffelovens paragraf 245, stk. 1, hvorfor han blev fundet skyldig heri.   

Denne tiltale vedrørte også trusler og ulovlig tvang efter straffelovens paragraffer 266 og 260, stk. 1 nr. 1, ved i forbindelse med volden at have truet med knive og optaget udsagn fra den 14-årige dreng på en mobiltelefon. Nævningetinget fandt dog ikke disse dele af tiltalen bevist, og fandt derfor ikke tiltalte skyldig heri.

Forhold 4

Nævningetinget fandt det heller ikke bevist, at den 16-årige tiltalte i forbindelse med episoden på kirkegården havde besiddet to ulovlige køkkenknive og dermed overtrådt knivlovens paragraf 7, stk. 1, jf. paragrafferne 1, og 2, stk. 1, nr. 1, hvorfor han ikke blev fundet skyldig i dette. 

Forhold 5

Endvidere fandt nævningetinget den 16-årige tiltalte skyldig i husfredskrænkelse efter straffelovens paragraf 262, stk. 1, nr. 1 ved i januar 2022 sammen med en medgerningsmand at have skaffet sig adgang til og opholdt sig i et kælderrum på Østerbro. Tiltalte havde nægtet dette.

Forhold 6 og 7

Endelig blev den 17-årige tiltalte i overensstemmelse med sin tilståelse dømt for fornærmelig tiltale efter straffelovens paragraf 121 og for besiddelse af hash efter lov om euforiserende stoffer. Disse forhold var begået i februar 2022 på en institution.

Sagen fortsætter med procedure om strafudmåling. Dom forventes afsagt den 16. september 2022 sidst på dagen eller den 22. september 2022.

Afgørelsesdato

Kendelsen blev afsagt af Retten i Lyngby den 16. september 2022 kl. 10.15.

Dom

Der blev afsagt dom i sagen den 16. september 2022 kl. 13.00.

Den 17-årige tiltalte blev af et enigt nævningeting idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Den 16-årige tiltalte blev idømt 4 års fængsel, idet der var afgivet 9 stemmer herfor og 3 stemmer for fængsel i 4 år og 3 måneder. Ved straffenes udmåling er navnlig lagt vægt på forholdenes karakter og omfang. I formildende retning er lagt vægt på de tiltaltes meget unge alder på gerningstidspunkterne.

Nævningetinget tog endvidere en konfiskationspåstand til følge, og dommerne idømte erstatningsbeløb til de forurettede i forhold 1 og 2.

Dommen blev af begge de tiltalte anket. Dommerne besluttede under hensyn til retshåndhævelsen, at begge de tiltalte under anken skal være fortsat varetægtsfængslet i surrogat på lukket institution for unge.

Dommerne bestemte, at der er navneforbud for begge de tiltalte særligt henset til deres unge alder.