Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

11 dec 2023

Retten i Lyngby

Dom i sag om overtrædelse af konkurrenceloven

Dom afsagt: 11. december 2023

Pensionsselskab, pensionsadministrationsselskab og to ledende medarbejdere i de to selskaber frifundet for overtrædelse af konkurrenceloven.

Sagsnummer: SS-1-3261/2022

Sagen kort fortalt

Et pensionsselskab og et tilhørende pensionsadministrationsselskab samt to ledende medarbejdere i de to selskaber var tiltalt for overtrædelse af konkurrencelovgivningen begået i perioden fra medio marts 2017 til marts 2018 ved sammen med et andet pensionsselskab at have indgået en aftale om opdeling af markeder eller kunder og koordinering af bud, der havde til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med, at en stor dansk dagligvarekoncern i 2018 udbød koncernens flerårige firmapensionsordning, som omfattede ca. 2.500 chefer og 16.000 overenskomstansatte medarbejdere, idet de to pensionsselskaber afgav et fælles bud til supermarkedskæden.

De tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det ikke bevist, at de to pensionsselskaber var aktuelle eller potentielle konkurrenter i forhold til det konkrete udbud fra dagligvarekoncernen, ligesom retten heller ikke fandt det bevist, at de to pensionsselskaber havde indgået en aftale om opdeling af markeder eller kunder og koordinering af bud, der direkte eller indirekte havde til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med dagligvarekoncernens udbud af firmapensionsaftale i 2018.  

På den baggrund nåede retten frem til, at pensionsselskabet, pensionsadministrationsselskabet og de to ledende medarbejdere skulle frifindes.

Retten har i forbindelse med domsafsigelsen truffet afgørelse om, at navneforbud i forhold til de to ledende medarbejdere også skal gælde under en eventuel anke af sagen, jf. retsplejelovens § 31, stk. 4.

Sagen var en bødesag, og blev behandlet uden medvirken af domsmænd.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 11. december 2023 kl. 12.00 (sagsnummer SS-1-3261-2022)

Kontakt information

Evt. henvendelse om denne sag kan rettes til Retten i Lyngby på mail: lyngby@domstol.dk, att. sagsnr. SS-1-3261-2022.