Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

16 feb 2023

Retten i Lyngby

3 års fængsel og udvisning for voldtægt m.m.

Dom afsagt: 16. februar 2023

En 30 årig mand er dømt for bl.a. voldtægt ved at have fortsat samleje efter samtykke var tilbagekaldt og for at tiltvinge sig oralsex.

Sagsnummer SS 1-4874/2022

Manden og en 16 årig pige havde mødt hinanden for første gang i hendes lejlighed i Lyngby efter at have skrevet sammen på en dating app. Retten fandt det bevist, at manden havde samleje med pigen, som først samtykkede heri. Manden fortsatte imidlertid samlejet, efter pigen havde sagt stop, fordi det gjorde ondt på hende. Herved forelå der voldtægt. Manden slog senere pigen i hovedet flere gange og tvang hende til oralsex. Da pigen herefter forsøgte at flygte, truede han med at slå hende ihjel og tog halsgreb på hende. Det lykkedes hende imidlertid at slå fra sig og flygte nøgen fra stedet.

Retten lagde pigens forklaring til grund. Den var bl.a. støttet af hendes flugt, fotos af skader på hende og en forklaring om tumult. Mandens forklaring var på punkter skiftende blev tilsidesat.

I forbindelse med politiets anholdelse af manden i pigens lejlighed fandt retten det videre på baggrund af politifolks forklaringer bevist, at manden truede med vold mod politiet, ligesom han hånede eller fornærmede tre politifolk med forskellige skældsord

Efter en samlet vurdering blev straffen fastsat til fængsel i tre år. Manden, som var kommet fra Somalia som 6 årig, blev udvist med et indrejseforbud på 6 år, idet en længere udvisning med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Retsformanden tilkendte pigen erstatning med 100.000 kr. og bestemte, at manden skulle sidde fortsat varetægtsfængslet efter retsmødet.

Dommen blev på stedet anket af manden til landsretten med påstand om frifindelse.