Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

30 mar 2023

Retten i Lyngby

Dusør på 3,6 mio. kr. skal udbetales

Dom afsagt: 30. marts 2023

En aftale mellem en dusørjæger og en rigmand om betaling af 3,6 mio. kr. for udlevering af sølvtøj er gyldig og skal overholdes.

Sagsnummer: BS-39888/2021

Natten mellem den 7. og 8. september 2018 blev der fra rigmandens private hjem stjålet sølvtøj til en værdi af ca. 10,9 mio. kr.

Rigmanden udlovede en dusør på 3 mio. kr. til den, der kunne tilvejebringe sølvet.

Den 12. december 2018 indgik dusørjægeren og rigmanden en skriftlig kontrakt om betaling af 3,6 mio. kr. for tilvejebringelse af sølvet.

Da dusørjægeren dagen efter ville aflevere sølvtøjet, blev han anholdt af politiet, og sad varetægtsfængslet frem til 1. maj 2019.

Rigmanden blev afkrævet de 3,6 mio. kr., men ville afvente straffesagen mod dusørjægeren.

Ved dom af 10. september 2021 blev dusørjægeren frifundet for både tiltale om medvirken til indbruddet og for hæleri.

Rigmanden afviste nu betaling med henvisning til de forudsætninger, han havde haft om dusørjægerens udgifter til fremskaffelse af sølvet.

Retten i Lyngby fandt ved dom af 30. marts 2023, at rigmandens forudsætninger om dusørjægerens udgifter til at fremskaffe sølvet ikke var relevante i forhold til aftalen, som derfor var gyldig og skulle efterleves.