Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

14 mar 2023

Retten i Lyngby

Fondskassen for ekstraordinære situationer var rette sagsøgte

Dom afsagt: 9. marts 2023

Konkursboet efter TravelCo Nordic A/S skulle ikke have sagsøgt Rejsegarantifonden, men Fondskassen for et omstødelseskrav i forbindelse med refusioner for aflyste pakkerejser på grund af Corona.

Sagsnummer BS 43453/2021 og BS 1631/2022

Rejsegarantifonden fik den 31. marts 2020 udvidet sit dækningsområde med en fondskasse for ekstraordinære situationer. Formålet var at skåne rejseudbydernes finansielle stilling for annullerede eller afbestilte pakkerejser og for at sikre hurtigst mulig afvikling af tilbagebetalinger til de rejsende i anledning af Covid 19.

 

I forbindelse med refusioner fra Fondskassen fik TravelCo Nordic A/S refunderet knap 40 mio. kr. for meget i forhold til selskabets faktiske omkostninger i forbindelse med rejserne. TravelCo Nordic A/S betalte de knap 40 mio. kr. retur til Rejsegarantifonden, men gik herefter konkurs.

 

TravelCo Nordic A/S’ konkursbo ville efter konkurslovens omstødelsesregler have omstødt betalingerne, så de knap 40 mio. kr. kunne indgå i konkursboet. TravelCo Nordic A/S’ konkursbo anlagde derfor sag mod Rejsegarantifonden, som imidlertid påstod sig frifundet under henvisning til, at Fondskassen var rette sagsøgte. Fondskassen blev herefter sagsøgt, men påstod sagen afvist, da den var anlagt efter konkurslovens frist for anlæg af omstødelsessager.

 

Retten i Lyngby efter under en delhovedforhandling om disse spørgsmål ved dom af 9. marts 2023 at Fondskassen og ikke Rejsegarantifonden var rette sagsøgte. Retten fandt videre ved kendelse af 9. marts 2023, at sagen mod Fondskassen efter omstændighederne kunne fortsættes trods konkurslovens frist for omstødelsessager var overskredet med to måneder.