Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

02 apr 2024

Retten i Lyngby

Advokat frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

Retten i Lyngby har den 2. april 2024 stadfæstet en kendelse af 1. juli 2021 fra Advokatnævnet, hvor en advokat blev frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

Dom afsagt: 2. april 2024

Retten i Lyngby har den 2. april 2024 stadfæstet en kendelse af 1. juli 2021 fra Advokatnævnet, hvor en advokat blev frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

Advokatnævnet havde ved sin kendelse fundet advokaten skyldig i ni forhold om overtrædelse, herunder grov overtrædelse, af god advokatskik. Forholdene var begået i forskellige perioder i 2016 til 2018 og vedrørte bl.a. uberettiget salærberegning og tilsidesættelse af klientkontoreglerne og advokatpligterne.

Indbringelsen af sagen for retten gav ikke advokaten mulighed for at udøve advokatvirksomhed under sagens behandling. Den lange sagsbehandlingstid ved retten skyldtes bl.a., at sagen måtte behandles over seks en halv retsdag.

Efter bevisførelsen for byretten var der ikke grundlag for at tilsidesætte Advokatnævnets vurdering af, at der forelå overtrædelse af god advokatskik, herunder vurderingen af, at de grove og gentagende overtrædelser af advokatpligterne, sammenholdt med en række tidligere overtrædelser,  gav grundlag for at antage, at advokaten ikke for fremtiden ville udøve advokatvirksomhed på forsvarlig måde, og at frakendelsen måtte ske indtil videre, og således ikke for et nærmere tidsrum.

Den tidligere advokat har anket dommen til landsretten.