Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

Retten i Lyngby

Her finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er indkaldt til et møde i fogedretten.

Hvis du skal møde i fogedretten har du modtaget en indkaldelse i din e-Boks. Her står alle praktiske informationer som mødetidspunkt, retslokale m.m.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid, selv om der kan opstå ventetid. Der er ikke fast adgangs- og sikkerhedskontrol ved Retten i Lyngby, men retten kan indføre det midlertidigt i særlige tilfælde, hvis man skønner, det er nødvendigt. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Hvis du er i tvivl om noget, skal du kontakte fogedretten direkte.

Hvis du vil betale for at undgå møde i fogedretten.

Du kan i så fald betale det skyldige beløb til kreditor eller dennes advokat. Kreditors betalingsoplysninger står på indkaldelsen eller en vedlagt kopi af kreditors begæring til fogedretten.

Hvis du ikke kan møde, f.eks. på grund af sygdom.

Du skal straks ringe til Retten i Lyngby på tlf. 99 68 48 00 og give besked herom.

Du får herefter en frist til at indsende en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom på den dag, mødet i fogedretten er berammet. Det er dig selv, der skal betale udgiften til lægeerklæringen. Hvis du ikke overholder fristen, kan du blive hentet af politiet, hvis indkaldelsen til mødet er forkyndt for dig rettidigt. Forkyndelsesvarslet står på indkaldelsen.

Der findes enkelte andre lovlige grunde til at udeblive fra et møde i fogedretten. Det kan f.eks. være, at du er indkaldt til at møde i en anden ret, hvilket også skal dokumenteres.

Hvis du ikke møder.

Hvis du ikke møder, og du ikke kan dokumentere en gyldig grund til at udeblive, risikerer du at blive fremstillet i fogedretten af politiet. Det betyder, at politiet kan hente dig og køre dig til mødet i fogedretten. Det koster yderligere omkostninger til modparten, som du skal betale.

Mere info om sager i fogedretten 

Alle øvrige oplysninger om, hvordan sager i fogedretten foregår og hvilke rettigheder og forpligtigelser man har, når man er indkaldt til møde i fogedretten, kan du læse om på fællessitet for Danmarks Domstole.

Gå til fællessitet for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 30. september 2021