Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

Retten i Lyngby

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Lyngby.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Lyngby.

Berammelsestider ved Retten i Lyngby

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 8 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 8 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:
  • ½ dags varighed: Om 25 uger
  • 1 dags varighed:  Om 40 uger

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson ca. 1 uge efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 2 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 2 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Familieretlige sager

 • Tvangsfuldbyrdelsessager: 3-4 uger

Fogedsager

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 4-5 uger
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3 uger
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 1 uge efter modtagelsen 12 uger frem. (lov)

Straffesager

 • Hastesager indenfor 37 dage
 • Færdselssager indenfor 16 uger
 • Domsmandssager indenfor 16 uger

Ægtefælleskifte

 • Berammelsestid: 2-3 uger

Insolvenssager

Retten i Lyngby behandler ikke insolvenssager, konkurs og gældssanering. De bliver behandlet ved Sø- og Handelsretten. Se Sø- og Handelsrettens hjemmeside for nærmere information om ekspeditionstider for de forskellige slags sager. 

 

Sidst opdateret: 22. marts 2022