Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

Retten i Lyngby

Hvis du skal møde i Retten i Lyngby, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Lyngby består af en enkelt retsbygning. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal møde, kan du henvende dig i receptionen. Receptionen ligger på gadeplan (etageplan 1), når du kommer ind i retsbygningen. 

Nedenfor finder du flere informationer om Retten i Lyngby.

Åbningstider

Retten i Lyngby har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten har lukket:

 • Helligdage
 • Grundlovsdag - den 5. juni
 • Juleaftensdag - den 24. december
 • Nytårsaftensdag - den 31. december

Telefon og mail

Rettens telefonnummer: 99 68 48 00

Retten i Lyngby har telefontid mandag til fredag kl. 8.30-15.00, dog bemærkes at Skifterettens telefoner, grundet ekstraordinært travlhed, lukker kl. 13:00 onsdage og fredage juni måned 2024.

Rettens telefoner lukker kl. 13.00 på følgende dage:

 • Mandag, tirsdag og onsdag op til påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfart
 • Ugerne 28-31 i sommerperioden
 • d. 23. til og med 30. december

Åbningstiden er uændret for personlige henvendelser.

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre. Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.

Se kontaktoplysninger for Retten i Lyngby

Se mere om digital kommunikation og sikker mail neden for.

Digital kommunikation og sikker mail

Alle civile sager ved Retten i Lyngby - herunder sager i Familieretten - behandles på domstolenes sagsportal www.minretssag.dk. Det betyder blandt andet, at al kommunikation, processkrifter, bilag, henvendelser til retten m.v., der vedrører sagen, skal indleveres til retten på www.minretssag.dk. Kommunikation, processkrifter, bilag m.v., der modtages på anden måde, betragtes ikke som modtaget af retten og vil således ikke afbryde eventuelle frister.

Andre nye sager og al efterfølgende digital fremsendelse i disse sager skal ske direkte til den afdeling, der behandler sagen. HUSK altid at oplyse sagens nummer i emnefeltet.

Bemærk:
Processkifter, blanketter og andre retslige meddelelser, der kræver skriftlighed eller personlig underskrift, ikke kan sendes pr. e-mail.

Post med personfølsomme oplysninger bør sendes som almindelig post eller som sikker mail. Mail henvendelser via rettens hjemmeside ikke sendes krypteret. Hvis din henvendelse indeholder oplysninger om forhold, som du mener skal beskyttes, eksempelvis om private forhold, bør du anvende almindelig post i stedet for mail. Retten besvarer kun i et vist omfang mail med mail - og kun pr. sikker mail, hvis svaret indeholder fortrolige/følsomme personoplysninger. 

Danmarks Domstoles, herunder Retten i Lyngbys, retningslinjer for brug af e-mail og digital kommunikation med retterne kan læses her, hvor du også kan læse mere om digital post, herunder om hvordan du sender sikker mail til retten.

En del virksomheder foretrækker at kommunikere sikkert gennem certifikatløsningen. Læs om certifikatløsningen her.

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Lyngbys forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Lyngby.
Gå til borger.dk

 

Retssale

Retssale

Alle retssale og mødelokaler befinder sig på adressen Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby.

Reception er i gadeplan (1. etage).

Retssal 1.1 er i gadeplan (1. etage).
Retssalene 3.1 - 3.6 er på 3. etage.
Retssalene 4.0 - 4.4 er på 4. etage.

Mødelokaler 1.A - 1.E er i gadeplan (1. etage).
Mødelokaler 3.A - 3.F er på 3. etage.
Mødelokaler 4.A er på 4. etage.

Retssager kan være flyttet til et andet retslokale end det, der fremgår af indkaldelsen. De mødende kan orientere sig på informationsskærmen i receptionsområdet, hvis ikke retssagen fremgår af retslisten for det retslokale, der er skrevet i indkaldelsen.

Hvis du er i tvivl, så ret henvendelse i receptionen.

 

Notar

Notaren ved Retten i Lyngby er uden tidsbestilling og altid åben i Rettens åbningstid. Der kan forekomme ventetid. Læs mere her.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Lyngby kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, f.eks. er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke i retssalene
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Lyngby. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen. Besøgende ved Retten i Lyngby skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Transport og parkering

Offentlig transport

Retsbygningen er beliggende området Lyngby Port, som er tæt på Lyngby Station. Ud over flere S-togs-linjer kører mange busser til Lyngby Station.

Det tager 5 - 10 minutter at gå fra selve stationsområdet. Man kan gå ud ved udgangen mod Ulrikkenborg Plads, dreje til venstre og gå ad Parallelvej til retten.

Parkering

Hvis man kører i bil, skal man være opmærksom på, at der er begrænsede parkeringsmuligheder tilknyttet retten. Det anbefales derfor at komme i god tid.

Parkering er gratis ved de pladser, der er mærket med rettens logo, hvis man har en parkeringstilladelse. 

Parkeringstilladelsen fås ved at taste nummerpladen ind på tabletten i receptionen. 

Parkeringskontrol
Der er af udlejer af rettens bygninger etableret parkeringskontrol på rettens parkeringspladser alle hverdage i tidsrummet kl. 06.00 til 18.00. Det kræver således parkeringstilladelse, hvis man vil undgå en parkeringsafgift.

 

Hjertestartere

Retten i Lyngby har hjertestartere.

ca. 20 ansatte har gennemført førstehjælpskursus og hjertestarterkursus.

Der er placeret hjertestartere på alle etager ved døren til trappetårnet og udendørs ved indgangspartiet.

Handicapforhold

Der er en rampe til kørestolsbrugere og andre ved hovedindgangen, set udefra er det til højre for trappen.

I retsbygningen er der elevator, og på hver etage er der handicaptoilet.

Retten i Lyngby er registreret på www.godadgang.dk

Dette har retten valgt at gøre, da Retten i Lyngby har gode adgangsforhold for handicappede. Se mere her. (Bemærk venligst, at siden ikke er opdaterede med forbedrede forhold).

WI-FI

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Man skal oprette sig som bruger, hvorefter man får tilsendt kode, der giver adgang i 8 timer.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad og drikke i retsbygningen, men der er rig mulighed herfor på Lyngby Hovedgade.

Vi anbefaler, at du medbringer en madpakke, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

I receptionen tilbyder vi gratis kaffe og vand. 

Betalings- og bankoplysninger

Betalings- og bankoplysninger

Når du overfører penge til retten, er det vigtigt, at du i bemærkningsfeltet skriver, hvilken sagstype det vedrører, eksempelvis:

 • Stævning
 • Fogedbegæring
 • Skiftesag
 • Aktindsigt 

Husk at påføre et navn eller reference nummer, som hurtig kan identificere beløbet til det fremsendte.

Hvis De allerede har fået oplyst sagsnummer af retten, SKAL dette fremgå af bemærkningsfeltet, således:

 • Civile sager: BS + nr.
 • Fogedsager: FS + nr.
 • Skiftesager: SKS + nr.

Retten i Lyngby har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på 

Reg.nr. 0216 kontonr. 40 69 13 45 13.

Swiftadresse: DABADKKK

IBAN nr.: DK 910216 4069134513

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Indbetalingen og dokumentet skal altid følges ad. Betalingen skal derfor være registreret på kontoen samme dag, som vi modtager dokumentet.

Retten modtager visa/dankort, og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, f.eks. ved notarforretninger.

Øvrige oplysninger

Danmarks Domstoles CVR-nr.: 21659509

P-nr.: 1003389328

SE-nr.: 5561 6019

EAN-nr.: 5798 0001 6128 3.

Elektronisk fakturering

Alle fakturaer skal sendes elektronisk til retten. Se mere under elektronisk fakturering. 

Elektronisk fakturering

Alle fakturaer skal sendes elektronisk til retten.

Rettens EAN-nr. er 5798 0001 6128 3.

Mindre leverandører, som ikke kan fakturere elektronisk, skal benytte Læs Ind-bureauer. Leverandøren sender en papirfaktura påført embedets EAN-nummer til "Læs Ind-bureauet", der indlæser og videresender regningen til retten.

Elektronisk fakturering kan også ske via NemHandel fakturablanket.

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - f.eks. i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Udskrifter og aktindsigt

Her kan du læse mere, hvis du ønsker aktindsigt i domme- og retsbøger eller andre akter i sager.

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten på lyngby@domstol.dk

Der skal samtidig med bestillingen betales 150 kroner i retsafgift pr. dokument.

Aktindsigt i domme, retsbøger og dokumenter

Reglerne om aktindsigt fremgår af retsplejelovens kapitel 3 a (§ 41 - § 41 g). Hovedreglerne er:

 • Enhver kan gratis få adgang til at gennemse konklusionen i en dom, når anmodning herom fremsættes inden en uge efter dommens afsigelse.
 • Enhver kan som udgangspunkt få aktindsigt i og få udleveret udskrift af domme og kendelser.
 • Enhver kan to arbejdsdage før hovedforhandlingen få udleveret kopi af et påstandsdokument i en civil sag.
 • Parterne i en sag kan få kopi af dom- og retsbogen og som udgangspunkt sagens øvrige dokumenter. I straffesager kan retten til aktindsigt dog fraviges.

En anmodning om aktindsigt skal angive det dokument eller den sag, som man ønsker at få aktindsigt i, således at den, der behandler anmodningen om aktindsigt, uden besvær kan finde sagen frem. Der er således et krav om, at pågældende ansøger kan identificere den konkrete sag. Det vil f.eks. ikke være muligt at få aktindsigt i straffedomme vedrørende en bestemt person blot ved at henvise til personens navn.

Anmodning om aktindsigt for så vidt angår byrettens dom- og retsbøger sker ved personlig eller skriftlig henvendelse til Retten i Lyngby, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby, lyngby@domstol.dk.

En udskrift/kopi koster normalt 150 kr. pr. dokument, der skal betales samtidigt med bestillingen. Se om betaling her.

Adgangen til aktindsigt omfatter ikke visse typer sager herunder f.eks. forældremyndighedssager, faderskabssager og værgemålssager m.fl., straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden, kendelser i straffesager, der ikke er endeligt afsluttet, sager, der er behandlet for lukkede døre, og forklaringer, der er omfattet af referatforbud.

Endvidere kan adgangen til aktindsigt begrænses f.eks. i verserende straffesager, når det af særlige grunde er påkrævet.

Afgørelser kan i nogle tilfælde udleveres i anonymiseret form.

Der er også mulighed for at få aktindsigt i dokumenter/bilag, der vedrører en civil sag eller en straffesag, men det kræver, at den der fremsætter anmodningen har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, og at dokumenterne har betydning for vurderingen af det pågældende retsspørgsmål.

Adgangen til aktindsigt ikke omfatter interne arbejdsdokumenter.

I straffesager gælder adgangen til aktindsigt dog først, når sagen er endeligt afsluttet, dvs. at ankefristen er udløbet, og sagen ikke er anket. Begæring om aktindsigt i dokumenter/bilag, der vedrører en straffesag, der er afgjort ved Retten i Lyngby, skal indgives til Politidirektøren ved Nordsjællands Politi.

Forurettede i en straffesag kan efter anmodning få en udskrift af dommen uden betaling.

Der gælder særlige regler for journalisters og forskeres adgang til aktindsigt.

Retten har som udgangspunkt 7 arbejdsdage til at behandle en anmodning om aktindsigt, men vil i øvrigt snarest muligt afgøre, om en anmodning kan imødekommes. Afgørelser, hvor en anmodning om aktindsigt helt eller delvist ikke imødekommes, træffes efter anmodning ved kendelse, der kan kæres til Østre Landsret. Kæreskriftet skal sendes til Retten i Lyngby. Det koster 400 kr. i retsafgift at kære en afgørelse til landsretten, og retsafgiften skal betales samtidigt med fremsendelse af kæreskriftet.

Aktindsigt i dom- og retsbøger fra Højesteret og landsretten bestilles ved henvendelse til disse retter.

Læs mere om aktindsigt her.

Særligt for journalister

Pressekontaktdommer

Retten i Lyngby har som alle andre byretter en pressekontaktdommer.

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer:

Retspræsident Elisabet Michelsen
Tlf: 9968 4800

Gå til den samlede liste over pressekontaktdommere i Danmarks Domstole

Øvrige spørgsmål fra pressen, herunder om aktindsigt, kan rettes til præsidentsekretariatet på 9968 4800 eller lyngby@domstol.dk.

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister og massemedier anmeldt under Pressenævnet en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan fremkomme med oplysninger om sagen, der kan identificere sagen.

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til lyngby@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt her.

Udskrift af domme

Det koster 175 kr. i retsafgift pr. dokument, når man vil have udleveret udskrifter af domme og retsbøger. Retsafgiften skal betales, når anmodningen fremsættes. Betalingen kan ske ved bankoverførsel. Læs mere under praktiske forhold.

Besøg Retten i Lyngby

Her kan du finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil overvære en retssag.

Sidst opdateret: 12. juni 2024