Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

17 nov 2023

Retten i Næstved

5½ års fængsel for voldtægt og vold mod tidligere hustru

Dom afsagt: 17. november 2023

En 39-årig mand er ved nævningeting straffet med fængsel i 5½ år for 6 voldtægter, hvoraf 2 af voldtægterne var tilfælde af andet seksuelt forhold end samleje, vold, trusler og forsætlig fareforvoldelse begået overfor hans daværende hustru i en periode fra december 2020 til oktober 2022.

En 39-årig mand er ved et nævningeting fundet skyldig i seks voldtægter, hvoraf to af voldtægterne var tilfælde af andet seksuelt forhold end samleje, vold, trusler og forsætlig fareforvoldelse begået overfor hans daværende hustru i en periode fra december 2020 til oktober 2022. Fem af voldtægterne var begået ved anvendelse af fysisk magt, og et af forholdene var begået uden samtykke. Et af nævningetingets medlemmer fandt, at det ikke var bevist, at manden havde begået voldtægt.

Et flertal af nævningetingets medlemmer frifandt manden for at have udsat sin daværende hustru for psykisk vold fra oktober 2020 til november 2022.

Manden blev idømt fængsel i 5½ år, og nævningetinget fandt det skærpende, at tre af voldtægtsforholdene var foregået, mens mandens og den daværende hustrus søn på nu 7 år var til stede. Der var afgivet to ud af 12 stemmer i nævningetinget for en straf på fængsel i 5 år.

Manden ankede dommen.

 

SS 2544/2023-NAE